Aura Timen

Aura Timen, hoofd van het RIVM Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding wordt per 15 april 2022 benoemd tot hoofd van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Radboud University Medical Centre (Radboud University Medical Centre). Per die datum benoemt het College van Bestuur van de Radboud Universiteit haar ook tot hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde.

Als expert op het gebied van infectieziekten, hoofd LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) en wetenschappelijk secretaris van het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team), is Aura op dit moment een van de gezichten bij de bestrijding van het coronavirus. Ze geeft de inhoudelijke duiding vanuit het RIVM over de coronapandemie en is daardoor een bekend gezicht in de media. Als expert had ze al in 2009 een grote rol in de succesvolle bestrijding van de Mexicaanse griep. Het RIVM gaat haar missen als gewaardeerde collega en hoofd van ons Centrum Landelijke Infectieziektenbestrijding (LCI). Na 21 jaar LCI waarvan 16 jaar bij het RIVM, is dit een mooie volgende stap voor Aura, maar ook een groot gemis voor het RIVM.

Voortzetting taken

De komende maanden blijft Aura in functie als hoofd LCI, secretaris van het Outbreak Management Team (OMT) en verantwoordelijk voor haar internationale taken. Tijdens deze periode wordt bezien wie die taken per 15 april 2022 gaat overnemen. Aura blijft na haar vertrek verbonden aan het RIVM door haar betrokkenheid bij enkele lopende onderzoeken en begeleiding van PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy)-studenten. Ook haar functie als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als leerstoel ‘Responses to communicable diseases in global health’ zet ze voort.