Voortaan krijgen baby’s drie prikken tegen pneumokokken in plaats van vier. Dit heeft de minister van Volksgezondheid besloten op advies van de Gezondheidsraad. De overheid biedt vaccinatie tegen ernstige pneumokokkenziekte, zoals hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en longontsteking, aan binnen het Rijksvaccinatieprogramma. Bij de invoering van de pneumokokkenvaccinatie, in 2006, is gestart met een schema waarin kinderen vier keer een prik kregen. Uit onderzoek blijkt dat het vaccin effectief is en dat er door die vaccinaties groepsbescherming is ontstaan. Daarom biedt een vaccin minder voortaan ook voldoende bescherming.

Wat verandert er?

De prikken worden voortaan gegeven op de leeftijd van 6 tot 9 weken, 4 maanden en 11 maanden. De prik tegen pneumokokken die baby’s kregen als ze 3 maanden oud waren, vervalt.

Wanneer gaat het nieuwe schema in?

Het nieuwe schema wordt per direct ingevoerd voor de kinderen waarbij dit mogelijk is. Alle baby’s die nog geen, of  één prik tegen pneumokken hebben gehad, komen in aanmerking voor het drie prikkenschema. Voor baby’s die twee of drie prikken hebben gehad, zal de arts of verpleegkundige op het consultatiebureau bepalen of de baby kan overstappen naar het nieuwe schema. Bij het eerstvolgende bezoek aan het consultatiebureau kunnen ouders informeren naar het schema dat voor hun baby passend is.

 

Meer informatie

Het besluit van de minister is gebaseerd op een advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad baseert haar advies onder meer op de zogenaamde PIM Pneumokokken Iets Minder (Pneumokokken Iets Minder)-studie (Pneumokokken Iets Minder): een onderzoek dat is uitgevoerd door het RIVM, het Linnaeus Instituut (Spaarne ziekenhuis) en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.