Een pneumokok is een bacterie. Er bestaan meer dan 90 verschillende typen pneumokokken. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. De bacterie zit dan in de neusholte. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht.

Vooral jonge kinderen, mensen vanaf 60 jaar en mensen met een minder goed afweersysteem kunnen ziek worden door pneumokokken. De beste manier om pneumokokkenziekte te voorkomen is door vaccinatie. Baby’s tot 11 maanden krijgen een vaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma. In het najaar van 2020 krijgen ook ouderen, namelijk alle mensen die geboren zijn tussen 1941 en 1947, een uitnodiging voor een pneumokokkenprik.

Mensen met een medische indicatie krijgen al een pneumokokkenprik, ongeacht hun leeftijd. Bijvoorbeeld mensen met sikkelcelziekte of mensen zonder milt. Dit gebeurt in overleg met hun medisch specialist of huisarts. Ook mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt en daardoor longschade hebben opgelopen behoren voorlopig tot de medische risicogroep.