Een pneumokok is een bacterie. Er bestaan meer dan 90 verschillende typen pneumokokken. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. De bacterie zit dan in de neusholte. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht.

Vooral jonge kinderen, mensen vanaf 60 jaar en mensen met een minder goed afweersysteem kunnen ziek worden door pneumokokken. De beste manier om pneumokokkenziekte te voorkomen is door vaccinatie. Er zijn verschillende pneumokokkenvaccinaties.

Pneumokokkenprik najaar 2021

In 2021 ontvangen mensen van 69 tot en met 73 jaar (d.w.z. mensen geboren vanaf 1-1-1948 tot en met 31-12-1952) een uitnodiging voor de pneumokokkenprik.

Pneumokokkenprik voor medische risicogroepen

Mensen met een medische indicatie krijgen een pneumokokkenprik, ongeacht hun leeftijd. Dit gebeurt in overleg met hun medisch specialist of huisarts. Ook mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt en daardoor longschade hebben opgelopen behoren voorlopig tot de medische risicogroep. Zie ook Pneumokokkenprik voor medische risicogroepen.

Pneumokokkenvaccinatie kinderen

Baby’s tot 11 maanden krijgen een vaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma. De pneumokokkenvaccinatie voor kinderen beschermt tegen 10 typen pneumokokken. Zie ook Pneumokokkenvaccinatie baby's.

Pneumokokkenvaccinatie op eigen initiatief

Valt u buiten de doelgroepen en wilt u zich toch laten vaccineren, overleg dan met uw huisarts of dat mogelijk is. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Zie ook Vaccineren op eigen initiatief (Vaccinaties op maat).