In de praktijk blijken er veel vragen te zijn rondom de wijze waarop luchtkwaliteit wordt bepaald. Het RIVM heeft daarom een brochure 'Bepalen van de luchtkwaliteit' samengesteld om antwoord te geven op veel gestelde vragen over luchtkwaliteit, zoals gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, beleid en het bepalen van de luchtkwaliteit.

De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Het beleid in Nederland is erop gericht de luchtkwaliteit te verbeteren en de normen te gaan halen. Voor dat beleid moet worden vastgesteld hoe het met de luchtkwaliteit gesteld was en is, nu en in de toekomst. Hoe goed de luchtkwaliteit is, kan zowel worden gemeten als berekend. Metingen geven de actuele situatie weer op een specifieke locatie en over een bepaalde periode. Het aantal meetlocaties in Nederland is beperkt, omdat het opzetten en onderhouden van de meetstations kostbaar is. Om een goed beeld te hebben van de luchtkwaliteit overal in Nederland, zijn berekeningen nodig. Met berekeningen kunnen we een beeld geven van zowel de huidige als de toekomstige situatie.