Er is momenteel geen uniform rekenmodel beschikbaar voor het bepalen van trillingen door treinen. Dit uniforme model kan wel ontwikkeld worden op basis van bestaande methoden en data. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

Op dit moment zijn voor de voorbereiding van tracébesluiten gegevens over trillingen door treinen nodig die door middel van langdurige en kostbare metingen worden ingewonnen. Met een uniform rekenmodel kunnen treintrillingen eenduidig en efficiënt voorspeld en getoetst worden. Ook kunnen daarmee de effecten van maatregelen bepaald worden. Een uniform rekenmodel zorgt voor eenduidige uitkomsten, onafhankelijk wie de berekeningen uitvoert.

Om te komen tot een landelijk toepasbaar rekenmodel heeft het RIVM onderzocht welk model het meest geschikt is om trillingen van treinverkeer te bepalen. Geen van de onderzochte modellen voldoet aan de gestelde eisen. Wel is het mogelijk om een uniform rekenmodel te ontwikkelen uit een register met data van het spoor, een 3D rekenmethode en een database met bodemeigenschappen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden. Een besluit over de daadwerkelijke ontwikkeling van een rekenmodel is nog niet genomen.

Uit eerder onderzoek van het RIVM blijkt een dusdanig aantal mensen hinder te ondervinden van de trillingen die treinen veroorzaken, dat het bepalen van trillingshinder en het beoordelen van maatregelen belangrijk is.