Ambulance rijdt door straat met zwaailicht

Nederland heeft in 2022 op werkdagen overdag 652 ambulances nodig. Dat zijn er 10 meer dan in 2021. Ook voor de avonden en weekenden zijn er meer ambulances nodig. Dit blijkt uit de jaarlijkse berekening van het RIVM.

Elk jaar wordt onderzocht hoeveel ambulances er nodig zijn voor de ambulancezorg in Nederland. Het RIVM kijkt hiervoor naar verschillende punten. Denk aan de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn en de spreiding van de standplaatsen over het land.

Avonden en weekend

Uit de berekening blijkt dat op werkdagen overdag 10 ambulances meer nodig zijn dan in 2021 en voor de avonden van werkdagen 13 meer. Voor zaterdag overdag gaat het om een stijging van 12 en voor zaterdagavond om 9 extra ambulances. De berekening laat ook voor zondagen een stijging zien: 9 meer voor overdag en 3 meer voor de zondagavond. De nachten van 0.00 tot 08.00 uur zijn een uitzondering: voor doordeweekse nachten wordt een afname verwacht van 2, voor zondagnacht een daling van 7.

Het RIVM berekende ook hoeveel ambulancediensten van 8 uur er in 2022 nodig zijn. Over een hele week gerekend gaat het voor heel Nederland om 9438 diensten. Dat zijn er 131 meer dan voor 2021.

Berekening anders dan normaal

Normaal gesproken wordt in de berekening het aantal ritten in het voorafgaande jaar meegenomen. Omdat 2020 door het coronavirus een bijzonder jaar was, is de voorspelling voor 2022 anders berekend. Daarom heeft het RIVM op 3 verschillende manieren de feitelijke aantallen ritten van 2020 gecorrigeerd en 1 methode als beste aangewezen. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Ambulancezorg Nederland (AZN Ambulancezorg Nederland (Ambulancezorg Nederland)) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben dit advies overgenomen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit)) gebruikt de resultaten van de RIVM-berekening in haar rekenmodel om de regionale budgetten voor de zorginkoop te bepalen.