kindje aan beademing

Het RIVM en het Nivel werken mee aan het opzetten van  een Europees netwerk om het RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus scherp in de gaten te houden. In dit netwerk gaan Europese gezondheidsorganisaties en laboratoria gegevens uitwisselen over de verspreiding van het RS-virus. Dit zorgt voor beter zicht op het virus. 

Het netwerk gaat ook volgen wat het effect is van ingrepen die helpen bij de afweer tegen het RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus, zoals toekomstige vaccinaties. Het netwerk is onderdeel van een Europees onderzoeksproject: PROMISE. De officiële start van het project was op 1 november 2021. In Nederland zijn het RIVM, het Nivel en UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht als partner betrokken. 

Ernstige luchtweginfectie

Een RS-virusinfectie (Respiratoir Syncytieel Virus) is een virus dat een infectie aan de luchtwegen kan veroorzaken. Het virus kan jonge baby’s, en soms ook ouderen, ernstig ziek maken. Zij worden benauwd door een ontsteking van de kleine luchtwegen (bronchiolitis) of een longonsteking. Wereldwijd is RS-virus een belangrijke oorzaak van kindersterfte. 

Zicht op verspreiding RS-virus door het delen van gegevens

De betrokken organisaties in het netwerk gaan gegevens over de verspreiding van het RS-virus met elkaar delen. Dit gebeurt in samenwerking met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)). Ook wordt gekeken naar optimale methoden om het RS-virus in het laboratorium te kunnen aantonen en onderzoeken. De onderlinge gegevensuitwisseling kunnen we het RS-virus scherp in de gaten houden. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld ziekenhuizen en beleidsmakers vroeg te informeren over een mogelijke epidemie van het RS-virus. 

Over het PROMISE-onderzoek 

PROMISE staat voor ‘Preparing for RSV Respiratoir Syncytieel Virus (Respiratoir Syncytieel Virus) Immunisation and Surveillance in Europe’. Het is een vervolg op het RESCEU (Respiratory Syncytial Virus Consortium in Europe)-project. Dit project was vooral bedoeld om beter inzicht te krijgen in het vóórkomen van het RS-virus en de impact op de gezondheidszorg. Het PROMISE-project wordt gefinancierd door de Europese Commissie via het Innovative Medicines Initiative, een publiek-private financiering. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht zal klinisch onderzoek doen naar het RS-virus.