De samenwerking tussen gemeenten en zorg­verzekeraars op het gebied van preventie krijgt langzaam maar zeker vorm. Er wordt op verschillende thema’s, zoals GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) en kwetsbare ouderen, samengewerkt. Gemeenten en zorgverzekeraars zoeken nog naar de beste manier van samenwerking. Dat staat in de RIVM-factsheet 'Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars ten aanzien van preventie in 2017'.

Afstemming en samenhang tussen preventie, zorg en welzijn is nodig om goed in te kunnen spelen op een verandering in behoefte aan zorg en ondersteuning en gelijktijdig de kostengroei te beheersen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) heeft verschillende maatregelen geïntroduceerd om preventie in het zorgstelsel te stimuleren, zoals aangekondigd in de brief ‘Preventie in het Zorgstelsel’.

De huidige publicatie betreft een momentopname van december 2017 en vormt een actualisatie en verdieping op de eerdere inventarisatie uit 2016. In andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland, zijn vergelijkbare ontwikkelingen zichtbaar in samenwerking op het gebied van preventie. Het RIVM volgt de nationale en internationale ontwikkelingen over preventie.

Deze factsheet maakt deel uit van de evaluatie ‘Preventie in het zorgstelsel’ die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitvoert in opdracht van VWS.