Overheidsbeleid voor duurzaam inkopen levert jaarlijks naar schatting 1,89 megaton winst op aan vermeden CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-uitstoot. Dit is het gevolg van ambitieuze minimumeisen voor duurzaam inkopen van elektriciteit en gas. Deze vermeden CO2-uitstoot staat gelijk aan 1,1% van de jaarlijkse CO2-uitstoot door de Nederlandse maatschappij in 2011. Bij andere productgroepen is de winst van duurzaam inkopen minder evident.