Het RIVM heeft bouwstenen beschreven voor een definitie van microplastics. De overwegingen voor criteria en normen dienen als input voor een discussie op EU Europese Unie (Europese Unie) niveau.

Om een snelle en kosteneffectieve screening van microplastics mogelijk te maken, stelt het RIVM een beslisschema voor. Via het schema wordt in maximaal vijfstappen bepaald of een materiaal een microplastic is.

Vijf eigenschappen

Uitgangspunt voor de definitie is de globale overeenstemming die momenteel binnen de milieuwetenschappen bestaat over de belangrijkste eigenschappen van microplastics. Het startpunt voor een verdere specificatie is daarom de volgende beschrijving: microplastics zijn gemaakt van kunststof en bestaan uit vaste deeltjes die kleiner zijn dan 5 millimeter. Daarnaast zijn microplastics slecht oplosbaar in water en niet afbreekbaar.

Een definitie van microplastics is nodig om wettelijke of vrijwillige maatregelen te kunnen implementeren die emissies van microplastics verminderen. Een definitie geeft bedrijven juridische duidelijkheid en bevordert dat trends in verontreinigingen door microplastic consistent in kaart kunnen worden gebracht. Ook kan op basis van een definitie de effectiviteit van beleidsmaatregelen worden geëvalueerd.