Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg (Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg)) heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een herziening van de multidisciplinaire richtlijn Lymeziekte uit 2008. De conceptversie van deze richtlijn werd al langer gebruikt. Deze is nu definitief.

Vandaag maakt Kwaliteitsinstituut voor de zorg CBO Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg (Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg) bekend in een nieuwsbericht dat de CBO-richtlijn Lyme definitief is. De CBO-richtlijn is een document 'met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van allen die betrokken zijn bij de epidemiologie, de klinische uitingen, de laboratoriumdiagnostiek, de aanpak van patiënten met (mogelijke) lymeziekte, de behandeling, de preventie en de gevolgen voor arbeid m.b.t. lymeziekte'. De richtlijn is opgesteld door een breed samengestelde werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen, waaronder internisten, revalidatieartsen, dermatologen, kinderartsen, klinisch chemici, medisch microbiologen, neurologen, reumatologen, psychiaters, spoedeisende hulpartsen, etc.' De herziene richtlijn sluit aan bij het advies van de Gezondheidsraad over de ziekte van Lyme dat eind juni is verschenen.

De LCI-richtlijn Lymeziekte is een verkorte variant hierop die meer gericht is op de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-praktijk. Deze heeft, tot vaststelling door het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding in september, de status van concept.