De concept WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1' staat open voor landelijk commentaar. U vindt de conceptrichtlijn in de rechterkolom op deze pagina. Deze richtlijn doorloopt een commentaarronde tot en met 30 augustus 2013. U kunt daaraan bijdragen door uw reactie(s) te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van Luchtbehandeling.

Parallel met deze richtlijn is door de VCCN Vereniging Contamination Control Nederland (Vereniging Contamination Control Nederland) (Vereniging Contamination Control Nederland) de conceptrichtlijn - Methode voor testen en classificeren van OK’s operatiekamers (operatiekamers) en opdekruimtes in rust (conceptversie 30 mei 2013)- ter externe review vrijgegeven. In de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-conceptrichtlijn wordt naar dit VCCN RL7-concept verwezen voor het definiëren en testen van de prestaties van luchtbehandelingsystemen in OK’s en opdekruimtes. Deze VCCN conceptrichtlijn en de wijze hoe u deze kunt beoordelen vindt u op www.vccn.nl onder het kopje Nieuws.