CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales) zijn bacteriën die resistent zijn tegen veel soorten antibiotica. Deze bacteriën zitten ook in ons afvalwater. Het RIVM heeft onderzocht of het zinvol is om afvalwater van ziekenhuizen te zuiveren om de verspreiding van CPE in het milieu tegen te gaan. Het blijkt dat slechts een klein deel van de bacteriën die via afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomt afkomstig is van ziekenhuizen. Deze maatregel kan er daarom niet voor zorgen dat er substantieel minder CPE in het milieu terechtkomen.

CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales) staat voor Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae. Deze bacteriën kunnen ontstekingen veroorzaken die met de gangbare antibiotica moeilijk te behandelen zijn. Ze vormen daardoor een bedreiging voor de medische zorg. Het is dan ook belangrijk dat deze resistente bacteriën zich niet verder verspreiden onder mensen, dieren en in het milieu.

Antibioticaresistente bacteriën komen in afvalwaterzuiveringsinstallaties terecht vanuit de ontlasting van mensen, via toiletten en riolering. De bacteriën worden niet volledig verwijderd door de zuivering en belanden vervolgens in het oppervlaktewater, zoals rivieren en meren.

Het onderzoek

Voor dit onderzoek is bij vijf ziekenhuizen en bij de bijbehorende afvalwaterzuiveringsinstallaties het afvalwater gedurende 24 uur gemeten. De hoeveelheid aangetroffen CPE varieerde sterk per meetmoment. Meestal is minder dan 10 procent van het totale aantal CPE in de afvalwaterzuivering afkomstig van het afvalwater van ziekenhuizen. Bij sommige ziekenhuizen (een derde van de metingen) konden de aantallen op bepaalde momenten oplopen tot 10 tot 60 procent. Ook is maar een klein deel van restanten van antibiotica (residuen) afkomstig van het afvalwater van ziekenhuizen.