Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Ctgb Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides)) en het RIVM versterken elkaar bij de zorg voor het veilig en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit doen zij onder andere door intensiever samen te werken bij het uitwisselen van gegevens, het adviseren van overheden en bij het ontwikkelen van methodieken voor de beoordeling van stoffen.

Deze praktijk is vastgelegd in twee convenanten die zijn ondertekend door de directie van het RIVM en het bestuur van het Ctgb Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides).

Het Ctgb gaat met het RIVM gegevens delen die het RIVM kan gebruiken voor het vaststellen van de classificatie van stoffen in het kader van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) verordening. Hierdoor vermindert de administratieve lastendruk voor bedrijven, die informatie over gewasbeschermingsmiddelen en biociden nog maar één keer hoeven aan te leveren.

Advisering van de overheid

Ook gaan RIVM en Ctgb intensiever samenwerken in de advisering van de overheid. Bij veel actuele onderwerpen (oorzaken van bijensterfte, resistentie van schimmels, resten van bestrijdingsmiddelen in voedsel en leefomgeving) vullen de kennis van Ctgb en RIVM elkaar aan. Goede samenwerking zal de advisering naar departementen verbeteren.

Ook het omgaan met onzekerheden, het signaleren van nieuwe risico’s en de ontwikkeling van nieuwe beoordelingsmethodieken zijn gebieden waarop kennis gedeeld kan worden.

Kennisintensieve partijen

Ctgb en RIVM zijn beide kennisintensieve partijen met taken op het gebieden van veiligheid en risico’s van stoffen. Beide partijen hebben hierin een onafhankelijke rol. Het RIVM adviseert de overheid in het streven naar een gezonde bevolking in een gezonde omgeving. Het Ctgb staat voor de kundige beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en draagt daarmee bij aan een verantwoord gebruik hiervan op nationaal en Europees niveau.