Man zet spullen klaar voor terras

In de afgelopen kalenderweek werden er 32% minder patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Op de IC intensive care (intensive care) daalde de nieuwe instroom met 23% in vergelijking met de week ervoor.* De druk op de ziekenhuizen daalt nu ook zichtbaar maar is nog steeds hoog. Daarom blijft het belangrijk dat iedereen zich aan de (basis-)maatregelen blijft houden, zodat het aantal COVID-19 opnames en het aantal besmettingen verder blijven dalen. 

Met 25.255 nieuwe positief geteste personen tussen 19 tot en met 25 mei, is het aantal meldingen  met 28% gedaald. In alle leeftijdsgroepen daalde het aantal meldingen.

Het vaccineren gaat snel. Er zijn op dit moment ruim 8,5 miljoen vaccinaties gezet. Op dit moment zijn mensen van geboortejaar 1969 en 1970 aan de beurt om een vaccinatieafspraak te maken.

*bron: Stichting NICE

Ziekenhuisopnames

Afgelopen week zijn 830 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld, 32% minder opnames dan in de week ervoor toen 1.224 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen. In de afgelopen week werden er 186 nieuwe opnames op de IC intensive care (intensive care)’s gemeld, een afname van 23% in vergelijking met de week ervoor toen er 241 mensen met COVID-19 op de IC werden opgenomen.

Positieve coronatesten

Minder mensen (-12%) hebben zich laten testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten. De afgelopen kalenderweek lieten 239.259 mensen zich testen, de week daarvoor was dat nog 272.876. Het percentage positief geteste personen was afgelopen week 10,4%, wat lager is dan de voorgaande week (12,2%).
Er zijn in de afgelopen week 25.255 nieuwe positief geteste personen gemeld. Dat is een daling van 28% ten opzichte van de week daarvoor. In de afgelopen zeven dagen kregen 147 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. Het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners daalde in alle leeftijdsgroepen (figuur 1).

Figuur 1. Aantal meldingen per leeftijdsgroep per kalenderweek.

Reproductiegetallen en besmettelijke personen 

Het reproductiegetal, op basis van meldingen van positieve testen is gedaald ten opzichte van de week ervoor. Het reproductiegetal van 10 mei was 0,82 (ondergrens 0,80 - bovengrens 0,84), een week eerder was het reproductiegetal 0,89.

Het reproductiegetal op basis van ziekenhuisopnames van 10 mei was 0,91 (ondergrens 0,76 – bovengrens 1,07) en bleef onveranderd (op 3 mei was het reproductiegetal ook  0,91). Het reproductiegetal op basis van IC intensive care (intensive care) opnames lag op 10 mei op 0,92 (ondergrens 0,58 – bovengrens 1,31). Dit is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de week ervoor, toen het 0,91 was. Bij de berekening van deze laatste twee reproductiegetallen zijn de onzekerheden groter door de kleinere aantallen.

Het aantal besmettelijke personen, dat zijn mensen die besmet zijn met het virus en die in de fase van de infectie zijn dat zij anderen kunnen besmetten, was op 17 mei ongeveer 114.000. In de week ervoor waren er naar schatting 130.000 besmettelijke personen.

Terug naar ‘normaal’? Houd je aan de maatregelen, ook na een negatieve (zelf-)test of na vaccinatie.

Naast vaccinaties is het vasthouden en opvolgen van de (basis-)maatregelen dé manier om te voorkomen dat mensen besmet raken. Ook als je op vakantie bent. Zo voorkomen we -  totdat iedereen die dat wil gevaccineerd is -  dat het virus zich weer meer verspreidt. Houd daarom minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. Blijf thuis als je klachten hebt, ook als je gevaccineerd bent, en laat je testen. Testen is ook belangrijk als je al gevaccineerd bent. Je kunt nog steeds besmet raken en anderen besmetten. Was regelmatig je handen. Heb je een positieve uitslag bij de zelftest? Blijf thuis in isolatie, laat je huisgenoten in quarantaine gaan en neem contact op met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Zo stoppen we de verspreiding van het virus.