Het dertiende evaluatierapport van het Landelijk Evaluatie Team voor Bevolkings-onderzoek naar Borstkanker in Nederland (LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker)) is nu definitief als pdf beschikbaar. Het rapport beschrijft de belangrijkste indicatoren van de borstkankerscreening over de periode 2008 tot en met 2011, inclusief gegevens over intervalkankers. Het rapport beschrijft een gunstige verhouding tussen de voor- en nadelen van borstkanker-screening.

Sinds afgelopen januari stond al een versie van het rapport op de website, maar nu kunt u ook een opgemaakte en doorzoekbare versie van het 13e evaluatierapport bekijken, waarin o.a. de figuren in kleur en tweetalig zijn weergegeven.