In opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu monitort het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNLintegraal Kankercentrum Nederland) jaarlijks de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarnaast verzorgt het Landelijk Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETBLandelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker) de landelijke evaluatie. Het LETB is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MCErasmus University Medical Center (Rotterdam) en het UMCNUniversitair Medisch Centrum Nijmegen St. Radboud (Nijmegen).

Jaarlijkse monitor

Het IKNLintegraal Kankercentrum Nederland monitort in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks levert IKNL een rapportage op met daarin  de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met de voorgaande jaren. In deze rapportage, de Monitor genoemd, zijn onder meer prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren uit het Datawarehouse borstkanker van IKNL.

Landelijke evaluatie

Het LETBLandelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker voert verdiepende analyses uit, zoals effectevaluaties en onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek. Deze evaluatie-activiteiten hebben verschillende doelstellingen. Voorbeelden zijn het vaststellen van de mate waarin het bevolkingsonderzoek heeft bijgedragen aan de waargenomen daling van borstkankersterfte, maar ook het bepalen van de nadelige effecten van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld overdiagnose, fout-positieve screeningsuitslagen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het speciaal ontwikkelde MISCAN-The Microsimulation Screening Analysismodel.
De resultaten van deze verdiepende analyses worden periodiek door het LETB opgeleverd in de vorm van een Landelijke Evaluatie.