Sinds september wordt de herhaalprik 2023 voor corona gegeven. De kans op ziekenhuisopname door corona was ruim 75% lager bij al eerder gevaccineerde 60-plussers die de herhaalprik haalden.

In de periode van 9 oktober t/m 20 november werden 60-plussers die deze herfst wel en niet een COVID-19-vaccinatie hadden gekregen met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat de mensen die een herhaalprik hebben ontvangen een 77% lager risico op ziekenhuisopname door COVID-19 hadden dan personen die wel eerder zijn gevaccineerd, maar deze herhaalprik nog niet hebben gehad. De kans om op de IC intensive care (intensive care) opgenomen te worden was in deze groep 84% lager.

COVID-19 ziekenhuisopnames dit najaar

Dit baseren we op gegevens van 1.563 COVID-19-patiënten die tussen 9 oktober en 20 november van dit jaar in het ziekenhuis werden opgenomen, en waarvan de vaccinatiegegevens gekoppeld konden worden. Hiervan was 10% jonger dan 60 jaar. Van de opgenomen patiënten van 60 jaar of ouder was bij 10% geen coronavaccinatie geregistreerd. De meeste opgenomen patiënten (86%) waren wel gevaccineerd maar hadden (nog) geen COVID-19-vaccinatie ontvangen in de najaarsronde van 2023. Van de opgenomen patiënten had 4% de 2023 najaarsprik wel al ontvangen.

Herhaalprik blijft van belang voor kwetsbare personen

Het coronavirus is er nog steeds en maakt nog steeds mensen (ernstig) ziek. Vaccinatie blijft dus belangrijk voor mensen die een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Een herhaalprik brengt hun bescherming tegen ziekenhuisopname weer op peil en verkleint de kans op ernstig ziek worden door het coronavirus.

Beschikbaarheid

Tot 22 december kunnen mensen van 60 jaar en ouder, volwassenen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepprik en zorgmedewerkers de COVID-19-vaccinatie nog ontvangen. Voor zwangere vrouwen en mensen die door een arts worden doorverwezen blijft de prik ook daarna nog beschikbaar. Kijk op planjeprik.nl om een afspraak te maken.