Nederland telt steeds meer mensen met suikerziekte (diabetes). Dit brengt meer zorg en kosten met zich mee. VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft daarom besloten de diabeteszorg vanaf 2010 anders te bekostigen. Deze nieuwe manier van werken is door het RIVM onderzocht binnen het ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)-programma Diabetes Ketenzorg. Hieruit blijkt dat nog een aantal vraagstukken opgelost moeten worden voordat de methode landelijk gebruikt kan worden.

Naar persbericht.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.