Man opent raam in kantoor om te ventileren

Het RIVM heeft berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie op het aantal mensen dat ziek wordt door aerogene overdracht van het coronavirus in binnenruimtes. Het verschil tussen niet-ventileren en ventileren volgens de minimale Nederlandse eisen zorgt voor de grootste afname van het verwachte aantal mensen met COVID-19 en klachten. 

Ventileren helpt om aerogene overdracht van het coronavirus te beperken. Bij aerogene overdracht gaat het om besmettingen door het inademen van virusdeeltjes via kleine druppels die lang en over grotere afstand door de ruimte zweven. Bij ventileren wordt de lucht binnen in een ruimte ververst met buitenlucht. Via modellering is voor verschillende ventilatiehoeveelheden berekend hoeveel het verwachte aantal mensen met COVID-19 en klachten vermindert. Dit effect is bepaald voor verschillende scenario’s in onder meer een nachtclub, een klaslokaal, een concertzaal en een kantoorruimte.

Uit de berekeningen blijkt dat het verschil tussen geen ventilatie en de minimale Nederlandse ventilatie-eisen (uit het bouwbesluit) zorgt voor het grootste effect. Vooral bij de nachtclub en de concertzalen is een flinke afname in het aantal verwachte mensen met COVID-19 en klachten te zien. Nog meer ventileren maakt de kans op aerogene overdracht kleiner, maar de afname van het verwachte aantal mensen met COVID-19 en klachten wordt kleiner. 

Meer inzicht en handvatten voor beleid

Het was al bekend dat ventileren belangrijk is voor een gezond en prettig binnenklimaat. Ook kan ventileren luchtweginfecties beperken. Maar het was onduidelijk of ventilatie volgens de Nederlandse ventilatie-eisen aerogene overdracht kunnen bepreken. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vroeg het RIVM daarom te berekenen wat voor effect ventileren heeft. Deze berekeningen geven weer iets meer inzicht in het ingewikkelde vraagstuk. Ook geeft het rapport het kabinet handvatten om beleidskeuzes over ventilatie te maken. 

Basismaatregelen blijven belangrijk

Het RIVM heeft in deze berekeningen alleen gekeken naar aerogene overdracht en niet naar directe besmetting binnen 1,5 meter afstand. Ventileren kan verspreiding van het coronavirus nooit helemaal voorkomen. Daarvoor zijn en blijven ook de andere basismaatregelen belangrijk. Dus blijf thuis bij klachten en laat je testen, houdt 1,5 meter afstand en was regelmatig je handen.