In het Europese samenwerkingsproject CHRODIS Chronic Diseases and promoting healthy ageing across the life-cycle (Chronic Diseases and promoting healthy ageing across the life-cycle) PLUS ontwikkelde het RIVM een set van aanbevelingen voor intersectorale samenwerking ter versterking van gezondheidsbevordering en ziektepreventie in gemeenten.  Daarnaast is een praktische Toolkit gemaakt die werkgevers helpt een gezonde en duurzame werkplek te realiseren.

Set aanbevelingen

De set van aanbevelingen kwam tot stand op basis van een analyse van succesfactoren van 20 goede voorbeelden van intersectorale samenwerking en preventie van chronische aandoeningen. Ook wordt aangegeven welke strategieën kunnen worden toegepast en waarom. Van de aanbevelingen is een verkorte publieksversie beschikbaar, in meerdere talen. Kijk hier voor de Nederlandstalige versie

Toolkit

De Toolkit voor werkgevers bestaat uit zeven thema’s die van belang zijn voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ieder thema bevat verschillende strategieën en voor iedere strategie worden suggesties gegeven voor concrete maatregelen om de gezondheid van de medewerkers binnen dat thema te verbeteren.

Over CHRODIS Chronic Diseases and promoting healthy ageing across the life-cycle (Chronic Diseases and promoting healthy ageing across the life-cycle) PLUS

CHRODIS PLUS startte in 2017 om Europese landen te helpen de groeiende problematiek van chronische ziekten aan te pakken. Het project wordt deze maand afgerond. Het doel van CHRODIS PLUS was vooral om succesvolle instrumenten en  goede praktijken voor de aanpak van chronische ziekten te implementeren. Er zijn in verschillende landen 21 implementatieprojecten gerealiseerd. Om te zorgen dat het werk wordt voortgezet zijn er 16 verschillende beleidsdialogen georganiseerd met relevante stakeholders zoals zorgverzekeraars, private partijen, patiënten en beleidsmakers van nationale en lokale overheden. De geleerde lessen van al deze implementatieprojecten staan beschreven in het consensus waarvan een verkorte versie beschikbaar is. Meer informatie over de Joint Action CHRODIS PLUS