Het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) verwacht voor zaterdag opnieuw hoge temperaturen. Bovendien worden hoge concentraties smog door ozon verwacht in verschillende delen van Nederland. Omdat er in het weekend veel evenementen plaatsvinden met grote aantallen bezoekers, vindt het RIVM het raadzaam de adviezen voor omgaan met hitte en smog in het bijzonder onder de aandacht te brengen van organisatoren en bezoekers van evenementen. Uiteraard blijft het advies van kracht om extra aandacht te besteden aan kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met hartvaatziekten, luchtwegklachten en overgewicht.

Veel evenementen

Dit weekend zijn er veel evenementen in Nederland. Als u wilt deelnemen aan evenementen, bekijk dan of de organisatoren extra maatregelen hebben genomen tegen hitte. Vooral voor kinderen kan hitte tijdens evenementen problemen opleveren wanneer zij zich in mensenmassa’s bevinden. Mensen die aanwezig zijn bij grote evenementen raden we aan om extra te drinken en te letten op symptomen van oververhitting. Volg de aanwijzingen van de organisatie op, meer informatie is ook te vinden op de sites van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en het Nederlands Rode Kruis. Alcohol en hitte gaan niet goed samen. Party drugs gebruiken geeft extra risico’s op oververhitting. Tips voor uitgaan en voor bezoekers van dancefeesten zijn te vinden op de site van Unity.

Smog

Zware lichamelijke inspanning bij hoge ozon niveaus wordt ontraden om de effecten van smog op de luchtwegen te beperken. De verwachte concentratie smog kan in delen van Nederland bij iedereen luchtwegklachten veroorzaken, niet alleen bij de risicogroepen. Mensen die voorzien dat zij hiervan last kunnen ondervinden, wordt geadviseerd om in de middag en vroege avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden. Op de nieuwspagina van het RIVM vindt u de actuele verwachting voor smog.

Klachten

Door de uitzonderlijke temperaturen en concentraties van smog kunnen ook mensen in goede gezondheid last krijgen van oververhitting, zonnesteek, of luchtwegklachten. Let daarom goed op symptomen die daarop kunnen wijzen, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn, hoesten en kortademigheid. Tenslotte kunnen door uitdroging kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid ontstaan. Waarschuw een arts bij ernstiger klachten, of als de klachten niet snel afnemen.

Bekijk de laatste informatie over omgaan met hitte, smog en evenementen.