Verschillen tussen berekend geluid en gemeten geluid langs rijkswegen komen vooral voort uit de rekenmethodiek. Ze zijn grotendeels te verklaren door de wijze waarop de betrokken rekenmethode omgaat met factoren als de effecten van autobanden en de staat van het wegdek. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde ‘Geluidmonitor 2018 – Nader Onderzoek’.

Jaarlijks berekenen Rijkswaterstaat en ProRail de hoeveelheid geluid van het weg- en spoorverkeer. Het RIVM toetst de berekende resultaten met metingen in de jaarlijkse Geluidmonitor.  De Geluidmonitor van 2018 liet zien dat de daadwerkelijke hoeveelheid geluid langs rijkswegen gemiddeld 2 decibel hoger is dan berekend.

 Langs het spoor was in 2018 de gemeten en berekende geluidproductie gemiddeld gelijk aan elkaar, maar blijkt het type trein van invloed op de geluidproductie. De moderne sprinters maken, volgens de RIVM-metingen, 3 tot 4 decibel minder geluid dan berekend.

Stille banden

Het RIVM laat zien dat het rekenmodel vooruitloopt op de situatie van 2022. Dan zijn naar verwachting alle (vracht)auto’s 1 tot 2 decibel stiller, omdat autobanden die veel geluid maken zijn vervangen door stillere banden. Sinds 2016 mogen namelijk geen banden meer worden verkocht die niet voldoen aan de Europese bandenrichtlijn. Dit geldt voor personenauto’s en voor vrachtauto’s.

Overigens laten de metingen zien dat vrachtauto’s de afgelopen drie jaar 1,5 decibel minder geluid zijn gaan maken. Voor personenauto’s is het geluid echter hetzelfde gebleven. Een mogelijke oorzaak is dat veel mensen kiezen voor bredere banden onder hun auto wat het effect van de stille banden teniet doet.

Type wegdek

Verschillen tussen de gemeten en berekende hoeveelheid geluid in de Geluidmonitor zijn ook voor een deel te verklaren door de staat van het wegdek. De berekeningen gaan uit van een wegdek dat halverwege de levensduur is. Het ligt voor de hand dat auto’s die rijden over wegen die (bijna) aan het einde van de levensduur zijn, meer geluid produceren. Het RIVM gaat daarom met Rijkswaterstaat het verband tussen de geluidproductie en de conditie van het wegdek nog verder onderzoeken.