Kinkhoest is een ziekte die ondanks vaccinatie in Nederland nog regelmatig voorkomt, soms ook bij volwassenen. Bij hen zijn de klachten over het algemeen mild. Zij kunnen ongemerkt nog niet gevaccineerde zuigelingen besmetten. Bij deze onbeschermde zuigelingen kan kinkhoest ernstig verlopen. Daarom wordt in een aantal landen hervaccinatie tegen kinkhoest voor aanstaande ouders en zorgverleners aanbevolen. In Nederland is het aan de Gezondheidsraad om te adviseren over het vaccinatiebeleid. Op dit moment is er geen landelijk advies voor een hervaccinatie tegen kinkhoest.

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die leidt tot ernstige en langdurige hoestbuien. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor jonge baby’s die nog niet zijn gevaccineerd. Kinkhoest komt in golven voor en het RIVM krijgt in de piekjaren (om de drie tot vier jaar) meer dan duizend meldingen. Jaarlijks zijn er 100 tot 300 ziekenhuisopnamen door kinkhoest, waarbij het in meer dan de helft van de gevallen baby’s betreft. De afgelopen tien jaar zijn drie baby’s aan kinkhoest overleden.

Vaccinatie

Vaccinatie tegen kinkhoest is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Vanaf 8 weken krijgen alle baby’s een uitnodiging voor een serie DKTPHib-hepB difterie, kinkhoest, tetanus en polio, Hib-infecties en hepatitis B (difterie, kinkhoest, tetanus en polio, Hib-infecties en hepatitis B)-vaccinaties (tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio, Hib haemophilus influenzae type b (haemophilus influenzae type b)-infecties en hepatitis B). De bescherming tegen kinkhoest wordt na twee maanden geleidelijk opgebouwd. Na drie vaccinaties zijn kinderen beschermd. Jaren later kan toch kinkhoest optreden doordat de bescherming afneemt en doordat de kinkhoest-bacterie kans ziet zich aan de bescherming te onttrekken.

 

Hygiëne

Naast vaccinatie helpt hoesthygiëne om kinkhoest te voorkomen. Kinkhoest wordt onder andere overgedragen door hoesten en niezen. Omdat bij ongevaccineerde zuigelingen kinkhoest ernstig kan verlopen, is het voor deze groep kinderen aan te raden om contact met hoestende en niezende mensen zoveel mogelijk te vermijden. 

Voor meer informatie over kinkhoest en vaccinatie (Kijk onder zie ook)

Voor persoonlijke vragen kunt u contact opnemen met de huisarts of GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).