Geen gezondheidsrisico’s door bodemverontreiniging met benzeen door kleine gaslekken

In Nederland ligt een gasnet in de bodem dat vele tienduizenden kilometers lang is waarbij regelmatig kleine lekkages in de gasleidingen worden gevonden. Deze lekkages worden zo snel mogelijk gerepareerd om de veiligheid van de omwonenden en passanten te garanderen. Uit onderzoek blijkt dat rondom deze kleine gaslekken de bodem vervuild is met benzeen.

Omdat de gasnetten grotendeels in de openbare ruimte liggen heeft Netbeheer Nederland het RIVM verzocht onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s voor passanten of omwonenden ten gevolge van benzeenverontreiniging rondom gaslekken. Benzeen komt van nature voor in het aardgas.

Uit het onderzoek van de met benzeen vervuilde grond blijkt dat de grootte van de vervuiling zeer beperkt is. De beoordeling van de risico’s van de vervuilde grond wijst uit dat omwonenden en passanten zich niet ongerust hoeven te maken over hun gezondheid.                                         

Tijdens reparaties aan de leidingen zijn tevens luchtmetingen gedaan. De gemeten hoeveelheden aan benzeen in de lucht liggen onder de gezondheidskundige grenswaarden en slechts iets boven de wettelijke milieukwaliteitsnorm. Doordat een reparatie  maar ongeveer 1 tot 2 uur duurt zijn de risico’s  verwaarloosbaar voor de omwonenden en passanten.