Voedselkeuzelogo’s kunnen consumenten informeren over gezondere producten. Het is echter niet wetenschappelijk aangetoond dat voedselkeuzelogo’s er aan bijdragen dat het productaanbod gezonder wordt en consumenten vaker voor gezondere producten kiezen. Dat concludeert de Onafhankelijke Commissie Voedselkeuzelogo die op verzoek van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de wetenschappelijke literatuur over enkele voedselkeuzelogo’s bestudeerde.

Het eetpatroon van veel Nederlanders kan een stuk gezonder. Zo eten we gemiddeld te weinig groente en fruit, en te veel zout en verzadigd vet. Daarom is het Nederlandse voedingsbeleid erop gericht de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken. Dat gebeurt door enerzijds te stimuleren dat producenten hun producten gezonder maken en anderzijds door consumenten heldere en betrouwbare informatie aan te bieden, bijvoorbeeld via de voorlichting van het Voedingscentrum.

Informeren over gezonde voeding

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de Onafhankelijke Commissie Voedselkeuzelogo gevraagd te adviseren over de waarde van een voedselkeuzelogo met het oog op de doelen van het Nederlandse voedingsbeleid. De commissie vond geen overtuigende bewijslast voor effecten van voedselkeuzelogo’s op consumentengedrag of productinnovatie. Wel kan een voedselkeuzelogo passen in het doel van het voedingsbeleid om consumenten te informeren over gezonde voeding. Het is daarbij belangrijk een dergelijk logo onderdeel te laten zijn van een integrale aanpak die op een gezonder eetpatroon is gericht.