Het RIVM verwacht dat er op maandag 9 juni 2014 matige smog door ozon kan ontstaan. Mensen die hinder ondervinden, worden geadviseerd om binnen te blijven en lichamelijke inspanning te vermijden. Het vóórkomen van matige smog is sterk afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de verwachtte buien op maandag. Dit maakt de verwachting voor maandag onzeker. Vanaf dinsdag lijkt de kans op matige smog door ozon voorbij. De smog is het hevigst in de middag en vroege avond en doet zich voornamelijk voor in het zuiden van Nederland.

De smog kan vooral luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het advies om binnen te blijven geldt omdat ozonconcentraties binnenshuis lager dan buitenshuis.

Irritatie en luchtwegklachten

Naarmate de hoeveelheid smog toeneemt, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Smog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de invloed van de zon te klein om ozon te laten ontstaan.

Geen ernstige smog

Van matige smog door ozon is sprake wanneer de drempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht wordt overschreden. Waarschijnlijk blijven de concentraties onder de drempel van ernstige smog van 240 microgram ozon per kubieke meter lucht.

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door op lange termijn de uitstoot van verkeer en industrie terug te brengen.

Meer informatie

  • Informatie over actuele en verwachte smogniveaus vindt u op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712, de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en de luchtkwaliteits app van het RIVM.
  • Achtergrondinformatie over smog vindt u in het dossier Smog van het RIVM.
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD.