Bewoners van Amsterdam-Slotermeer vinden een gezellige buurt en goed contact met de buren minstens zo belangrijk voor hun gezondheid als een groene leefomgeving of sportvoorzieningen om de hoek. Praten over gezondheid blijkt bovendien een cultuur overstijgende, verbindende functie te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat werd uitgevoerd samen met buurtbewoners en stichting Eigenwijks in opdracht van Stadsdeel Nieuw-West.

De bewoners van Slotermeer zijn trots op het groene karakter van de buurt, zoals het Sloterpark en de Sloterplas. Ze zijn ook positief over het openbaar vervoer en buurtvoorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Verder blijken ze veel behoefte te hebben aan voorlichting over gezonde voeding, bewegen, opvoeding en veiligheid. Armoede kwam veel aan de orde; gezond leven is voor veel mensen te duur. Bewoners zijn ook minder positief over afval op straat en de slechte kwaliteit van de woningen.

Meer dan ‘niet ziek zijn’

Aanvankelijk waren de reacties vooral gericht op problemen en moeilijkheden, maar na afloop van dit project oordeelden de vrijwilligers die het onderzoek deden veel positiever over hun wijk. Dat kwam doordat meer zaken onder de aandacht werden gebracht dan de afwezigheid van ziekte. Voor een gezonde wijk zijn namelijk ook zaken als de kwaliteit van het openbaar vervoer, de aanwezigheid van winkels en ‘groen’, en aandacht voor sociaal-culturele aspecten van belang. 

Interviews door buurtbewoners

Voor dit onderzoek interviewden lokale vrijwilligers hun buurtgenoten. Door deze werkwijze konden de vrijwilligers hun lokale netwerk inzetten, evenals hun ‘insiderskennis’ over de wijk. “Bewoners aan het woord laten heeft ons veel verrassende inzichten opgeleverd” vertelt onderzoeker Lea den Broeder van het RIVM. De bevindingen zijn een aanvulling op bestaande wetenschappelijke inzichten en kunnen worden gebruikt om beleid beter te laten aansluiten op de praktijk. 

Verbinding

Naast de verrijkende resultaten, hebben de interviewers zelf ook veel aan het project gehad. Zij kwamen in contact met mensen buiten hun directe netwerk en deden meer kennis op over gezondheid. Praten over gezondheid kreeg voor hen een verbindende functie, waarmee een brug kan worden geslagen tussen culturele verschillen. “Dit onderzoek heeft daarmee meer opgeleverd dan alleen kennis.” aldus Den Broeder. “De vrijwilligers hebben al aangegeven zelf met de resultaten aan de slag te gaan.” 

Dit project is uitgevoerd binnen het Strategisch Programma RIVM ( SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM)), een programma voor onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Zo blijft het RIVM voorbereid op de vragen van morgen.