Man met griep op de bank

De griepepidemie in Nederland is begonnen. De afgelopen twee weken nam het aantal mensen met griep (influenza) flink toe. In steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt een influenzavirus gevonden. De afgelopen week was dit aantal zelfs drie keer zo hoog dan de week ervoor.

Vorige week leek een griepepidemie in aantocht. Toen was al een duidelijke stijging van het aantal griepvirusinfecties te zien. Afgelopen week steeg dit aantal hard verder. Daarom zeggen het RIVM, Nivel en Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) nu dat de griepepidemie begonnen is. Meestal begint de griepepidemie in december of januari. Maar sinds het begin van het ‘normale’ griepseizoen in 2021 werd het griepvirus in Nederland maar heel soms gevonden. Dit komt waarschijnlijk door de coronamaatregelen. Die werkten ook tegen de verspreiding van het griepvirus. Nu de maatregelen zijn versoepeld, hebben mensen weer meer contact met anderen. Daarmee neemt ook de kans op luchtweginfecties zoals griep toe.

Verschillende informatiebronnen

Het RIVM volgt de ontwikkeling van het griepvirus op verschillende manieren. Het Nivel netwerk van huisartsenpraktijken houdt bij hoeveel mensen zich met griepachtige klachten melden bij de huisarts. Dit nam de afgelopen weken verder toe, maar is nog steeds lager dan in griepseizoenen van vóór de coronapandemie. Wel is het aantal mensen waarbij het griepvirus is gevonden flink gestegen. Om het griepvirus in Nederland te volgen, kijken het RIVM, Nivel en Erasmus MC ook naar andere gegevens. Bijvoorbeeld van laboratoria in Nederland. Daaruit blijkt dat het aantal monsters waarin het griepvirus is gevonden drie keer zo hoog is als de week ervoor. Verder laten ziekenhuizen weten dat zij vergelijkbare aantallen mensen met griep zien als tijdens epidemieën vóór de coronapandemie. En sinds november 2021 wordt een deel van de monsters voor COVID-19 van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en verspreid door het hele land onderzocht op aanwezigheid van griepvirussen. Ook daar was afgelopen week een stijging te zien van het aantal monsters met het griepvirus.  Alle informatie bij elkaar leidt tot de conclusie dat de griepepidemie in Nederland is begonnen.

Griep en COVID-19

Griep en COVID-19 zijn infecties van de luchtwegen. Ze worden veroorzaakt door verschillende virussen. Beide virussen verspreiden zich via druppels, die bij hoesten of niezen vrijkomen. Ook geven beide virussen koorts, verkoudheidsklachten en hoesten, en soms longontsteking.
De basismaatregelen tegen het coronavirus werken ook om verspreiding van het griepvirus te voorkomen. Handen regelmatig wassen, in je elleboog hoesten en niezen, en afstand houden verkleinen de kans dat je het virus overdraagt op anderen. Houd daar rekening mee, zeker in het contact met kwetsbare groepen mensen. Zij kunnen namelijk ernstig ziek worden van het griepvirus.