Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

Griep: stand van zaken

Er is weinig griep in Nederland, maar er worden wel besmettingen met RSrespiratoir syncytieel-virus en een aantal andere luchtwegvirussen gevonden. Afgelopen week (13 t/m 19 september) bezochten 14 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten. Dat is gebruikelijk voor de tijd van het jaar en onder de epidemische drempel. In de acht ingestuurde monsters die zijn afgenomen bij patiënten met acute klachten aan de luchtwegen in de afgelopen week werd één maal (13%) seizoens coronavirus, één maal (13%) humaan metapneumovirus, één maal (13%) rhinovirus, één maal (13%) SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 en geen influenzavirus, RS-virus, enterovirus, en parainfluenzavirus gevonden. Dit blijkt uit de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).  De zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal.

Afgelopen week ((13 t/m 19 september) bezochten 14 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten. Dat is gebruikelijk voor de tijd van het jaar en onder de epidemische drempel.

Bron grafiek: Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Virologische uitslagen

In de periode van 13 t/m 19 september (week 37) werden acht keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met een acute luchtweginfectie. Deze monsters zijn getest op aanwezigheid van influenzavirus, RSVRespiratoir Syncytieel Virus, rhinovirus, enterovirus en SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 en sinds week 1 2021 ook getest op aanwezigheid van andere humane seizoens coronavirussen (hCoV-229E, -OC43 en -NL63), parainfluenzavirussen (type 1, 2 en 3) en humaan metapneumovirus. In de vier monsters werd één maal (13%) seizoens coronavirus, één maal (13%) humaan metapneumovirus, één maal (13%) rhinovirus en één maal (13%) SARS-CoV-2 gevonden.

Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn. De zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de COVID-19-pandemie. Hierdoor zijn de patiënten waarbij monsters zijn afgenomen mogelijk niet geheel representatief voor alle patiënten met acute luchtweginfecties die de huisarts raadplegen.

. In de acht ingestuurde monsters die zijn afgenomen bij patiënten met acute klachten aan de luchtwegen in de afgelopen week één maal (13%) seizoens coronavirus, één maal (13%) humaan metapneumovirus, één maal (13%) rhinovirus, één maal (13%) SARS-CoV-2 en geen influenzavirus, RS-virus, enterovirus, en parainfluenzavirus gevonden.

Bron grafiek: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

  Informatie over bovenstaande grafiek

  Let op! De aantallen mensen met SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en.

  Bij een steekproef van de personen die de huisarts consulteren met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties, worden monsters afgenomen voor de landelijke respiratoire surveillance. Dit wordt gedaan door ongeveer 40 huisartsenpraktijken die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Momenteel worden de meeste mensen met griepachtige klachten getest door de GGD’en. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts. De aantallen mensen met COVID-19 in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD’en. De actuele COVID-cijfers staan hier: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel.

  Let op: de getallen boven de balken in de grafiek zijn de totale aantallen geteste monsters. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kunnen de gestapelde proporties in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.

  Grafiek van het totale aantal en het type influenzavirussen dat in de afgelopen periode van 53 weken per week is aangetoond in Nederland en gerapporteerd aan de WHO (gedetecteerd in Peilstation monsters plus gestuurd aan het NICNationaal Influenza Centrum Nationaal Influenza Centrum  ErasmusMCErasmus Medical Center of RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; vanaf week 40 in 2018 gedetecteerd in Peilstation monsters plus gerapporteerd door laboratoria aan de virologische weekstaten waarvan een deel door NIC Nationaal Influenza Centrum ErasmusMC of RIVM is gesubtypeerd).

  In de periode van 2 augustus 2020 tot en met 19 september 2021 zijn er 12 influenzavirussen ontvangen door het Nationaal Influenza Centrum (NIC): 11 maal type A (waarvan 10 type A(H3N2)) en 1 maal type B (Victoria-lijn).

  Gedurende het griepseizoen wordt er regelmatig een influenzanieuwsbrief uitgebracht. Omdat na een winter van afwezigheid er nu weer influenzavirus detecties worden gerapporteerd is de eerste influenzanieuwsbrief voor het 2021/2022 seizoen gepubliceerd. Hierin staat een beschouwing over de karakteriseringen van de eerste gedetecteerde virussen die naar het NIC zijn ingezonden. De meest actuele influenza nieuwsbrief is te vinden op de website van het NIC ErasmusMC.

  Griepvaccin 2020/2021

  In februari 2020 heeft de WHO bekend gemaakt dat de samenstelling van het vaccin voor het seizoen 2020/2021 als volgt is:

  • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-achtig virus;
  • A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-achtig virus;
  • B/Washington/02/2019 (B/Victoria lijn)-achtig virus;
  • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lijn)-achtig virus.

  Griepvaccin 2021/2022

  In februari 2021 heeft de WHO bekend gemaakt dat de samenstelling van het vaccin voor het seizoen 2021/2022 als volgt is:

  • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-achtig virus;
  • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-achtig virus;
  • B/Washington/02/2019 (B/Victoria lijn)-achtig virus;
  • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lijn)-achtig virus.

  Samenvatting griepepidemie 2019/2020

  De griepepidemie in de winter van 2019/2020 verliep relatief mild en duurde kort, namelijk van 27 januari tot en met 16 februari 2020. Een korte opleving van de griepepidemie van 2 tot en met 15 maart 2020 overlapte met de eerste 2 weken van de COVID-19 epidemie. Deze winter kwamen vooral influenza A-virussen voor. Van alle influenzavirussen die aangetroffen werden bij patiënten met griepachtige klachten bij de huisarts was 49% van het subtype A(H3N2), 43% van het subtype A(H1N1)pdm09 en slechts 8% van het type B. Meer over de griep van het seizoen 2019/2020 is vanaf december 2020 beschikbaar in het jaarrapport Influenza en overige respiratoire infecties.

  Bekijk de belangrijkste feiten en cijfers over de griep in de winter van 2019/2020 in Nederland.

  Monitoring sterftecijfers

  Jaarlijks melden artsen in een beperkt aantal overlijdensgevallen influenza als primaire (onderliggende) doodsoorzaak van de overledene. Bij de directe aanleiding van het overlijden aan een andere doodsoorzaak kan influenza echter wel een rol gespeeld hebben, ook al staat dat niet vermeld op het overlijdenscertificaat. In samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek wordt op basis van de totale sterfte (alle doodsoorzaken) met statistische modellen geschat of er oversterfte is. Influenza is een van de mogelijke oorzaken van oversterfte, maar deze kan bijvoorbeeld ook worden veroorzaakt door een warme of een koude periode, of andere infecties.

  Griep is in de winterperiode een besmettelijke ziekte die zich vaak snel door het land verspreidt. Als in een land of regio meer dan een ‘normaal’ aantal mensen tegelijk griep of griepachtige symptomen heeft en er griepvirus aangetoond wordt in afgenomen monsters, dan spreken we van een epidemie. Een griepepidemie wordt ook wel wintergriep of seizoensgriep genoemd en komt vrijwel ieder jaar voor tussen november en april.

  Bij een grieppandemie is er sprake van een nieuw influenzavirus dat zich over de hele wereld verspreidt en mensen ziek maakt. Omdat ieder mens na het doormaken van de griep een tijdelijke weerstand heeft tegen griep zal je niet snel na een griep weer griep krijgen. Alleen wanneer je besmet raakt met een geheel nieuw virus kan je ziek worden.