Om professionals in de gezondheidszorg en andere geïnteresseerden een goed beeld te geven van de huidige verspreiding van het griepvirus en andere virussen die acute luchtweginfecties veroorzaken publiceert het RIVM wekelijks de stand van zaken. De meest recente data zijn voorlopige cijfers van de afgelopen week, lopend van maandag t/m zondag. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

Uitleg over deze surveillance is te vinden op de Griep volgen webpagina

Stand van zaken griep en andere acute luchtweginfecties

Er is een griepepidemie in Nederland. Het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts gaat, nam afgelopen week verder af. In de monsters afgenomen bij een deel van deze mensen wordt veel griepvirus (influenzavirus) gevonden. Ook in andere bronnen wordt vaak griepvirus gevonden.

Afgelopen week gingen 58 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts. Dat is lager dan de week ervoor. Alleen in de leeftijdsgroepen van 0-4 jaar en 15-44 jaar is het aantal personen met griepachtige klachten dat daarvoor naar de huisarts ging hoger dan de week ervoor. Van de monsters die in die week zijn afgenomen bij een deel van deze mensen met griepachtige klachten was 62% positief voor griepvirus. 
Het aantal gemelde positieve monsters voor griepvirus type A voor afgelopen week in de Virologische Weekstaten lijkt lager dan in de week daarvoor, maar nog niet alle laboratoria hebben hun meldingen gedaan. In de monsters die zijn afgenomen bij Infectieradar deelnemers met klachten is het percentage positieve testuitslagen voor griepvirus type A licht gedaald (14% voor week 7 t.o.v. 17% voor week 6). Ook het Nationaal Influenza Centrum heeft opnieuw veel griepvirussen van ziekenhuislaboratoria ontvangen voor verdere karakterisering.
 

Bron grafiek: Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 

Tabel: Monsters afgenomen bij patiënten met een griepachtig ziektebeeld die hun peilstation huisarts hebben bezocht en positief zijn gevonden voor een virus.

IAZ influenza-achtig ziektebeeld (influenza-achtig ziektebeeld) Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7
Totaal monsters getest 46 58 56 47 39
Totaal griepvirus positief 31 (67%) 36 (62%) 33 (59%)  25 (53%)  24 (62%)
Totaal voor minstens één virus (inclusief griep) positief 38 (83%) 41 (71%) 43 (77%) 34 (72%) 31 (80%)

 

Bron grafiek: RIVM en Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Bij een steekproef van de personen die de huisarts bezoeken met een griepachtig ziektebeeld worden monsters afgenomen voor de landelijke respiratoire surveillance. Dit wordt gedaan door huisartsenpraktijken die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Zo’n 40 huisartsen praktijken registreren en bemonsteren wekelijks het aantal mensen met een griepachtig ziektebeeld. Daarnaast zijn er ongeveer 100 praktijken die alleen mensen met een griepachtig ziektebeeld bemonsteren. 

Let op: de lijn in de grafiek is het totale aantal geteste monsters. Iemand kan meerdere infecties tegelijk hebben. Hierdoor kunnen de gestapelde percentages in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is. Enterovirus uitslagen volgen met een vertraging van twee weken, in verband met extra uit te voeren testen.

 

Bron grafiek: RIVM. De monsters zijn van deelnemers met een negatieve corona zelftest. 

Het RIVM vraagt deelnemers aan het Infectieradar zelftestonderzoek  een corona zelftest te doen als zij klachten hebben die passen bij corona of bij een andere luchtweginfectie, zoals hoesten, keelpijn, kortademigheid, een loopneus of een verstopte neus. Een deel van deze mensen wordt gevraagd om ook een neus- en keelmonster op te sturen naar het RIVM. Het RIVM onderzoekt of dit monster het coronavirus, een griepvirus of een verkoudheidsvirus bevat. Het merendeel van deze mensen met klachten heeft hiervoor niet de huisarts bezocht. 

Let op: de lijn in de grafiek is het totale aantal geteste monsters. Iemand kan meerdere infecties tegelijk hebben. Hierdoor kunnen de gestapelde percentages in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is. Nog niet alle monsters die de afgelopen week zijn opgestuurd zijn al getest. Deze uitslagen zullen volgende week worden aangevuld.

Virologische weekstaten

Sla de grafiek Influenzavirus type A over en ga naar de datatabel

*Noot. Niet alle laboratoria hebben hun data gerapporteerd voor de meest recente week, het aantal detecties van deze week is daarom nog niet compleet.

Bron grafiek: virologische diagnostiek rapportages Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie.

 

vir wk inflB

Sla de grafiek Influenzavirus type B over en ga naar de datatabel

Noot. Niet alle laboratoria hebben hun data gerapporteerd voor de meest recente week, het aantal detecties van deze week is daarom nog niet compleet.

Bron grafiek: virologische diagnostiek rapportages Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie.

Bron grafiek: virologische diagnostiek rapportages Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie. De laboratoria rapporteren enkel of een type A of B influenzavirus is aangetoond, en niet om welk subtype/lijn het gaat. De aantallen van de voorgaande en huidige week kunnen veranderen door nagekomen meldingen van de laboratoria. 

Nationaal Influenza Centrum (NIC Nationaal Influenza Centrum (Nationaal Influenza Centrum))

Gedurende het griepseizoen word er regelmatig een influenzanieuwsbrief uitgebracht. De karakteriseringen en antivirale gevoeligheid van deze virussen zijn terug te vinden in de meest actuele influenza nieuwsbrief van het NIC.  

Bron grafiek: ingezonden influenzavirussen aan het NIC Nationaal Influenza Centrum (Nationaal Influenza Centrum) (locatie ErasmusMC Erasmus Medical Center (Erasmus Medical Center) en RIVM). De aantallen van de voorgaande en huidige week kunnen veranderen door nagekomen influenzavirussen.

 

Griepvaccin 2023/2024

Sinds 9 oktober 2023 wordt tegen griep (influenza) gevaccineerd voor het seizoen 2023/2024. Voor meer informatie over het griepvaccin klik hier

Samenstelling van het influenzavaccin voor 2023/2024 (zoals aangeraden door WHO)
• A/Victoria/4897/2022-achtig H1N1pdm09 virus;
• A/Darwin/9/2021-achtig H3N2 virus;
• B/Austria/1359417/2021-achtig virus (B/Victoria/2/87 lijn);
• B/Phuket/3073/2013-achtig virus (B/Yamagata/16/88 lijn)

Samenvatting griepepidemie 2022/2023

De griepepidemie in de winter van 2022/2023 begon in week 50 en duurde 14 weken. Ongeveer 169.000 mensen gingen naar de huisarts met griepachtige klachten. Dit waren er meer dan in het winterseizoen ervoor, maar nog steeds minder dan voor de corona-epidemie. Naar schatting hebben tussen oktober 2022 en mei 2023 ongeveer 873.000 mensen de griep gehad. Mensen zijn vooral ziek geworden van het type A(H1N1)pdm09 en B (Victoria-lijn). Ook is het type A(H3N2) griepvirus vaak gevonden. Mensen die de griepprik hebben gehaald, hadden 52 procent minder kans om griep te krijgen. Dat is ongeveer hetzelfde als voor de corona-epidemie.