Om professionals in de gezondheidszorg en andere geïnteresseerden een goed beeld te geven van de huidige verspreiding van het griepvirus en andere virussen die acute luchtweginfecties veroorzaken publiceert het RIVM wekelijks de stand van zaken. De meest recente data zijn voorlopige cijfers van de afgelopen week, lopend van maandag t/m zondag. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

Uitleg over deze surveillance is te vinden op de Griep volgen webpagina

Stand van zaken griep en andere acute luchtweginfecties

Er komt weinig griep voor in Nederland. De afgelopen weken is het aantal mensen dat met griepachtige klachten de huisarts bezocht gestagneerd op een laag niveau. Hiernaast is de afgelopen weken ook het aantal monsters met het griepvirus laag . 

Bron grafiek: Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 

Tabel: Monsters afgenomen bij patiënten met een griepachtig ziektebeeld die hun peilstation huisarts hebben bezocht en positief zijn gevonden voor een virus.

IAZ influenza-achtig ziektebeeld (influenza-achtig ziektebeeld) Week  17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21
Totaal monsters getest 2 4 9 4 4
Totaal griepvirus positief 0 (0%) 0  (0%) 0  (0%) 0  (0%) 0  (0%)
Totaal voor minstens één virus (inclusief griep) positief 0 (0%) 2 (50%) 4 (44%) 3 (75%) 1 (25%)

 

Bron grafiek: RIVM en Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Let op! De aantallen mensen met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en.

Bij een steekproef van de personen die de huisarts consulteren met een griepachtig ziektebeeld worden monsters afgenomen voor de landelijke respiratoire surveillance. Dit wordt gedaan door huisartsenpraktijken die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Zo’n 40 huisartsen praktijken registreren en bemonsteren wekelijks het aantal mensen met een griepachtig ziektebeeld. Daarnaast zijn er ongeveer 100 praktijken die alleen mensen met een griepachtig ziektebeeld bemonsteren. Tot 10 maart 2023 deden de meeste mensen met een griepachtig ziektebeeld een zelftest thuis, of worden ze getest door de GGD’en. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts. De aantallen mensen met  een positieve SARS-CoV-2 test in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD’en. De actuele cijfers over SARS-CoV-2 staan hier.

Let op: de getallen boven de balken in de grafiek zijn de totale aantallen geteste monsters. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kunnen de gestapelde proporties in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.

 

Infectieradar zelftestonderzoek

Sla de grafiek Monsters afgenomen bij deelnemers met klachten passend bij een acute luchtweginfectie over en ga naar de datatabel

Deze grafiek wordt in de periode van kalenderweek 20 t/m 39 maandelijks geupdatet. De volgende update zal plaatsvinden op  woensdag 21 juni 2023.

Bron grafiek: RIVM. De monsters zijn van deelnemers met een negatieve corona zelftest. 

Wegens een technisch probleem is op dit moment geen update beschikbaar voor week 19. Op woensdag 24 mei wordt deze grafiek weer bijgewerkt.

Het RIVM vraagt deelnemers aan het Infectieradar zelftestonderzoek  een corona zelftest te doen als zij klachten hebben die passen bij corona of bij een andere luchtweginfectie, zoals hoesten, keelpijn, kortademigheid, een loopneus of een verstopte neus. Een deel van deze mensen wordt gevraagd om ook een neus- en keelmonster op te sturen naar het RIVM. Het RIVM onderzoekt of dit monster het coronavirus, een griepvirus of een verkoudheidsvirus bevat. 
Het merendeel van deze mensen met klachten heeft hiervoor niet de huisarts bezocht.

De verhoudingen positieve monsters in het Infectieradar zelftestonderzoek zijn anders dan die voor de resultaten van de Nivel-peilstations. Dit komt omdat een bepaald deel van alle mensen met klachten in de algemene bevolking (Infectieradar) naar de huisarts gaat (Nivel-peilstations). Daardoor is ook de leeftijdsverdeling anders.

Let op: de getallen boven de balken in de grafiek zijn de totale aantallen geteste monsters. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kunnen de gestapelde proporties in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.
 

Virologische weekstaten

Sla de grafiek Influenzavirus type A over en ga naar de datatabel

Noot. Niet alle laboratoria hebben hun data gerapporteerd voor de meest recente week, het aantal detecties van deze week is daarom nog niet compleet.

Deze grafiek wordt in de periode van kalenderweek 20 t/m 39 maandelijks geupdatet. De volgende update zal plaatsvinden op  woensdag 21 juni 2023.

vir wk inflB

Sla de grafiek Influenzavirus type B over en ga naar de datatabel

Noot. Niet alle laboratoria hebben hun data gerapporteerd voor de meest recente week, het aantal detecties van deze week is daarom nog niet compleet.

Deze grafiek wordt in de periode van kalenderweek 20 t/m 39 maandelijks geupdatet. De volgende update zal plaatsvinden op  woensdag 21 juni 2023.

Bron grafiek: virologische diagnostiek rapportages Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie. De laboratoria rapporteren enkel of een type A of B influenzavirus is aangetoond, en niet om welk subtype/lijn het gaat. De aantallen van de voorgaande en huidige week kunnen veranderen door nagekomen meldingen van de laboratoria. 

Nationaal Influenza Centrum (NIC Nationaal Influenza Centrum (Nationaal Influenza Centrum))

Gedurende het griepseizoen word er regelmatig een influenzanieuwsbrief uitgebracht. De karakteriseringen en antivirale gevoeligheid van deze virussen zijn terug te vinden in de meest actuele influenza nieuwsbrief van het NIC.  

nic

Sla de grafiek NIC-monsters over en ga naar de datatabel

Deze grafiek wordt in de periode van kalenderweek 20 t/m 39 enkel geüpdatet indien er iets nieuws te melden is.

Bron grafiek: ingezonden influenzavirussen aan het NIC Nationaal Influenza Centrum (Nationaal Influenza Centrum) (locatie ErasmusMC Erasmus Medical Center (Erasmus Medical Center) en RIVM). De aantallen van de voorgaande en huidige week kunnen veranderen door nagekomen influenzavirussen. Er komen momenteel minder influenzavirussen binnen bij de laboratoria. Om deze reden wordt deze grafiek niet meer wekelijks geüpdatet .

Bron grafiek: ingezonden influenzavirussen aan het NIC Nationaal Influenza Centrum (Nationaal Influenza Centrum) (locatie ErasmusMC Erasmus Medical Center (Erasmus Medical Center) en RIVM). De aantallen van de voorgaande en huidige week kunnen veranderen door nagekomen influenzavirussen.  Er komen momenteel minder influenzavirussen binnen bij de laboratoria. Om deze reden wordt deze grafiek niet meer wekelijks geüpdatet .

Griepvaccin 2022/2023

Vanaf 3 oktober 2022 worden de griepvaccins uitgedeeld. Inmiddels blijkt uit de voorlopige data van tien verschillende onderzoekslocaties in Europa, waaronder Nederland (VEBIS-consortium), dat de vaccineffectiviteit tegen influenza type A en B 44% is voor alle leeftijden. Dit komt overeen met de vaccin effectiviteit van de afgelopen 10 griepepidemieën. Voor meer informatie over het griepvaccin klik hier

Samenvatting griepepidemie 2021/2022

De griepepidemie in het griepseizoen 2021/2022 begon later dan eerdere seizoenen en duurde 13 weken. Ongeveer 127.378 mensen gingen naar de huisarts met griepachtige klachten. Dit waren er minder dan normaal: veel mensen met deze klachten lieten zich testen op het coronavirus en gingen niet naar de huisarts. Naar schatting hebben tussen oktober 2021 en mei 2022 ongeveer 795.000 mensen griep gehad. Mensen zijn vooral ziek geworden van het type A(H3N2) griepvirus.