Om professionals in de gezondheidszorg en andere geïnteresseerden een goed beeld te geven van de huidige verspreiding van het griepvirus en andere virussen die acute luchtweginfecties veroorzaken publiceert het RIVM wekelijks de stand van zaken. De meest recente data zijn voorlopige cijfers van de afgelopen week, lopend van maandag t/m zondag. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

Uitleg over deze surveillance is te vinden op de Griep en Griepprik webpagina

Stand van zaken griep en andere acute luchtweginfecties

 Het aantal mensen met griep neemt langzaam toe in Nederland, maar er is nog geen sprake van een griepepidemie. Afgelopen week (21 t/m 27 november) bezochten 26 op de 100.000 mensen de huisarts met een griepachtige ziektebeeld. Dit is in dezelfde tijd van het jaar vergelijkbaar met de twee seizoenen tijdens de COVID-19 pandemie (2020/2021 en 2021/2022), maar lager dan de twee seizoenen daarvoor (2018/2019 en 2019/2020). In de monsters afgenomen in week 47 door huisartsen van de Nivel Peilstations bij patiënten met een acute luchtweginfectie was 51% van de monsters positief voor minstens één van de geteste virussen. In de afgenomen monsters werd een verscheidenheid aan virussen aangetoond: voornamelijk RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus (15 maal, 22%) en Humaan metapneumovirus (10 maal, 15%). Daarnaast werd in 3 (4%) van de afgenomen monsters een influenzavirus gedetecteerd (2 maal (3%) influenzavirus type A(H3N2) en 1 maal (1%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09). In de Virologische Weekstaten neemt het aantal gemelde influenzavirus detecties langzaam toe. 

Bron grafiek: Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn. 

 

Tabel: Monsters afgenomen bij patiënten met een griepachtig ziektebeeld of een andere acute luchtweginfectie die hun peilstation huisarts hebben bezocht en positief zijn gevonden voor een virus.

IAZ influenza-achtig ziektebeeld (influenza-achtig ziektebeeld)/ ARI acute respiratoire infectie (acute respiratoire infectie) Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Totaal monsters getest 45 66 38 48 68
Totaal griepvirus positief 0 (0%) 5 (8%) 2 (5%) 3 (6%) 3 (4%)
Totaal voor minstens één virus (inclusief griep) positief 25 (56%) 39 (59%) 20 (53%) 38 (79%) 35 (51%)

 

Bron grafiek: RIVM en Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Let op! De aantallen mensen met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus)-2 in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en.

Bij een steekproef van de personen die de huisarts consulteren met een griepachtig ziektebeeld of andere acute luchtweginfecties, worden monsters afgenomen voor de landelijke respiratoire surveillance. Dit wordt gedaan door huisartsenpraktijken die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Zo’n 40 huisartsen praktijken registreren en bemonsteren wekelijks het aantal mensen met een griepachtig ziektebeeld. Daarnaast zijn er ongeveer 100 praktijken die alleen mensen met een griepachtig ziektebeeld bemonsteren. Momenteel doen de meeste mensen met een griepachtig ziektebeeld een zelftest thuis, of worden ze getest door de GGD’en. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts. De aantallen mensen met  een positieve SARS-CoV-2 test in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD’en. De actuele cijfers over SARS-CoV-2 staan hier.

Let op: de getallen boven de balken in de grafiek zijn de totale aantallen geteste monsters. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kunnen de gestapelde proporties in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.

 

Bron grafiek: virologische diagnostiek rapportages Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie. De laboratoria rapporteren enkel of een type A of B influenzavirus is aangetoond, en niet om welk subtype/lijn het gaat. De aantallen van de voorgaande en huidige week kunnen veranderen door nagekomen meldingen van de laboratoria. 

Nationaal Influenza Centrum ( NIC Nationaal Influenza Centrum (Nationaal Influenza Centrum))

Gedurende het griepseizoen word er regelmatig een influenzanieuwsbrief uitgebracht. De karakteriseringen en antivirale gevoeligheid van deze virussen zijn terug te vinden in de meest actuele influenza nieuwsbrief van het NIC. 

Bron grafiek: ingezonden influenzavirussen aan het NIC Nationaal Influenza Centrum (Nationaal Influenza Centrum) (locatie ErasmusMC Erasmus Medical Center (Erasmus Medical Center) en RIVM). De aantallen van de voorgaande en huidige week kunnen veranderen door nagekomen influenzavirussen.

Bron grafiek: ingezonden influenzavirussen aan het NIC Nationaal Influenza Centrum (Nationaal Influenza Centrum) (locatie ErasmusMC Erasmus Medical Center (Erasmus Medical Center) en RIVM). De aantallen van de voorgaande en huidige week kunnen veranderen door nagekomen influenzavirussen. 

Griepvaccin 2022/2023

Vanaf 3 oktober 2022 worden de griepvaccins uitgedeeld. De eerste resultaten over de effectiviteit van het griepvaccin 2022/2023 worden in februari 2023 verwacht. Voor meer informatie over het griepvaccin klik hier

Samenvatting griepepidemie 2021/2022

De griepepidemie in het griepseizoen 2021/2022 begon later dan eerdere seizoenen en duurde 13 weken. Ongeveer 127.378 mensen gingen naar de huisarts met griepachtige klachten. Dit waren er minder dan normaal: veel mensen met deze klachten lieten zich testen op het coronavirus en gingen niet naar de huisarts. Naar schatting hebben tussen oktober 2021 en mei 2022 ongeveer 795.000 mensen griep gehad. Mensen zijn vooral ziek geworden van het type A(H3N2) griepvirus.