Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

Griep: stand van zaken

Er is zeer weinig griep in Nederland. Afgelopen week (17 t/m 23 mei) bezochten 8 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten. Dit is lager dan voorgaande seizoenen en onder de epidemische drempel. In de negen ingestuurde monsters die zijn afgenomen bij patiënten met acute klachten aan de luchtwegen in de periode van 17 t/m 23 mei werd vijf maal SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2, eenmaal rhinovirus en geen influenzavirus, RSVRespiratoir Syncytieel Virus, enterovirus, parainfluenzavirus of humane seizoenscoronavirus gevonden.  Dit blijkt uit de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).  De zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal.

De volgende update wordt geplaatst op woensdag 30 juni. In de wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland wordt iedere dinsdag om 14.00u wel de laatste cijfers (incl. SARS-CoV-2) gepresenteerd.

Bron grafiek: Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Virologische uitslagen

In de periode van 17 t/m 23 mei (week 20) werden negen keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met een acute luchtweginfectie. Deze monsters zijn getest op aanwezigheid van influenzavirus, RSVRespiratoir Syncytieel Virus, rhinovirus, enterovirus en SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 en vanaf week 1 2021 ook getest op aanwezigheid van andere humane seizoens coronavirussen (hCoV-229E, -OC43 en -NL63) en parainfluenzavirussen (type 1, 2 en 3). In de negen monsters van week 20 werd vijf maal (56%) SARS-CoV-2 en eenmaal (11%) rhinovirus  gevonden.

Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn. De zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de COVID-19-pandemie. Hierdoor zijn de patiënten waarbij monsters zijn afgenomen mogelijk niet geheel representatief voor alle patiënten met acute luchtweginfecties die de huisarts raadplegen.

Bron grafiek: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

  Informatie over bovenstaande grafiek

  Let op! De aantallen mensen met SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en.

  Bij een steekproef van de personen die de huisarts consulteren met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties, worden monsters afgenomen voor de landelijke respiratoire surveillance. Dit wordt gedaan door ongeveer 40 huisartsenpraktijken die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Momenteel worden de meeste mensen met griepachtige klachten getest door de GGD’en. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts. De aantallen mensen met COVID-19 in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD’en. De actuele COVID-cijfers staan hier: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel.

  Let op: de getallen boven de balken in de grafiek zijn de totale aantallen geteste monsters. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kunnen de gestapelde proporties in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.

  Grafiek van het totale aantal en het type influenzavirussen dat in de afgelopen periode van 53 weken per week is aangetoond in Nederland en gerapporteerd aan de WHO (gedetecteerd in Peilstation monsters plus gestuurd aan het NICNationaal Influenza Centrum Nationaal Influenza Centrum  ErasmusMCErasmus Medical Center; vanaf week 40 in 2018 gedetecteerd in Peilstation monsters plus gerapporteerd door laboratoria aan de virologische weekstaten waarvan een deel door NIC Nationaal Influenza Centrum  ErasmusMC is gesubtypeerd).

  Gedurende het griepseizoen wordt er regelmatig een influenzanieuwsbrief uitgebracht. De meest actuele influenza nieuwsbrief is te vinden op de website van het NIC ErasmusMC.

  In de periode van 28 september 2020 tot en met 23 mei 2021 zijn geen influenzavirussen ontvangen door het ErasmusMC.

  Griepvaccin 2020/2021

  In februari 2020 heeft de WHO bekend gemaakt dat de samenstelling van het vaccin voor het seizoen 2020/2021 als volgt is:

  • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-achtig virus;
  • A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-achtig virus;
  • B/Washington/02/2019 (B/Victoria lijn)-achtig virus;
  • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lijn)-achtig virus.

  Griepvaccin 2021/2022

  In februari 2021 heeft de WHO bekend gemaakt dat de samenstelling van het vaccin voor het seizoen 2021/2022 als volgt is:

  • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-achtig virus;
  • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-achtig virus;
  • B/Washington/02/2019 (B/Victoria lijn)-achtig virus;
  • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lijn)-achtig virus.

  Samenvatting griepepidemie 2019/2020

  De griepepidemie in de winter van 2019/2020 verliep relatief mild en duurde kort, namelijk van 27 januari tot en met 16 februari 2020. Een korte opleving van de griepepidemie van 2 tot en met 15 maart 2020 overlapte met de eerste 2 weken van de COVID-19 epidemie. Deze winter kwamen vooral influenza A-virussen voor. Van alle influenzavirussen die aangetroffen werden bij patiënten met griepachtige klachten bij de huisarts was 49% van het subtype A(H3N2), 43% van het subtype A(H1N1)pdm09 en slechts 8% van het type B. Meer over de griep van het seizoen 2019/2020 is vanaf december 2020 beschikbaar in het jaarrapport Influenza en overige respiratoire infecties.

  Bekijk de belangrijkste feiten en cijfers over de griep in de winter van 2019/2020 in Nederland.

  Monitoring sterftecijfers

  Jaarlijks melden artsen in een beperkt aantal overlijdensgevallen influenza als primaire (onderliggende) doodsoorzaak van de overledene. Bij de directe aanleiding van het overlijden aan een andere doodsoorzaak kan influenza echter wel een rol gespeeld hebben, ook al staat dat niet vermeld op het overlijdenscertificaat. In samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek wordt op basis van de totale sterfte (alle doodsoorzaken) met statistische modellen geschat of er oversterfte is. Influenza is een van de mogelijke oorzaken van oversterfte, maar deze kan bijvoorbeeld ook worden veroorzaakt door een warme of een koude periode, of andere infecties.

  Griep is in de winterperiode een besmettelijke ziekte die zich vaak snel door het land verspreidt. Als in een land of regio meer dan een ‘normaal’ aantal mensen tegelijk griep of griepachtige symptomen heeft en er griepvirus aangetoond wordt in afgenomen monsters, dan spreken we van een epidemie. Een griepepidemie wordt ook wel wintergriep of seizoensgriep genoemd en komt vrijwel ieder jaar voor tussen november en april.

  Bij een grieppandemie is er sprake van een nieuw influenzavirus dat zich over de hele wereld verspreidt en mensen ziek maakt. Omdat ieder mens na het doormaken van de griep een tijdelijke weerstand heeft tegen griep zal je niet snel na een griep weer griep krijgen. Alleen wanneer je besmet raakt met een geheel nieuw virus kan je ziek worden.