Persoon maakt zich klaar om de deur uit te gaan

De griepepidemie die half december 2022 begon, is voorbij. Die conclusie trekken experts van het RIVM, Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) en het Nivel op basis van gegevens van huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. 

Aantal mensen met griep naar niveau van start griepepidemie

Eind januari nam het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts ging al af. Het aantal lag toen onder de grenswaarde voor een epidemie, maar de daling zette niet verder door. Bovendien bleef het aantal monsters waarin het griepvirus gevonden werd hoog en nam zelfs weer toe. Daarom bleven de experts spreken van een griepepidemie. De afgelopen twee weken daalde het aantal mensen dat met griepachtige klachten de huisarts bezocht verder door tot op het niveau van voor de griepepidemie. Hiernaast daalde ook het aantal monsters met het griepvirus (influenzavirus) tot het niveau van het begin van de griepepidemie. Die daling was te zien voor monsters van huisartsenpraktijken, laboratoria en ziekenhuizen.

Over de griepepidemie

De griepepidemie begon half december 2022. Het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts ging, lag in totaal 4 weken lang boven de epidemische grens van 58 op 100.000 mensen. Het hoogtepunt van de epidemie was in de eerste week van 2023. Toen gingen 99 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts.
Naast de genoemde grens kijken de experts ook of er griepvirus of andere luchtwegvirussen voorkomen in de monsters die afgenomen zijn bij een aantal mensen dat de huisarts bezoekt met griepachtige klachten. Dit gebeurt ook voor monsters afkomstig van laboratoria en ziekenhuizen. 
De combinatie van al die gegevens laat zien dat de griepepidemie in twee fases verliep. Een eerste golf was te zien tussen half december en eind januari. Hierna volgde een tweede, mildere, golf die tot nu duurde. 

Hoe kun je griep (influenza) en andere luchtweginfecties voorkomen?

De griepepidemie is voorbij, maar je kunt nog steeds griep krijgen. Griepvirussen en andere luchtwegvirussen, zoals het RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus en coronavirus, zijn heel besmettelijk. Je kunt ze verspreiden door te hoesten en niezen. Je verkleint de kans dat je het virus overdraagt op anderen door:

  • vaak je handen te wassen;
  • in je elleboog te hoesten en niezen;
  • afstand te houden;
  • overweeg of contact met kwetsbare familieleden of vrienden uitgesteld kan worden.

Vooral in het contact met kwetsbare mensen, zoals ouderen en jonge kinderen, is dit belangrijk. Zij kunnen namelijk ernstig ziek worden van deze virussen. Kwetsbare mensen worden elk najaar uitgenodigd voor de griepprik. Dit is de beste bescherming tegen ernstige gevolgen van een infectie met het griepvirus.

Vragen en antwoorden over de griepepidemie

Kan ik nog griep (influenza) krijgen?

U kunt nog steeds griep krijgen. Het aantal mensen dat besmet is of raakt is echter veel kleiner dan de afgelopen weken. Daarnaast zijn er ook andere virussen die griepachtige klachten kunnen geven.

Het aantal mensen dat naar de huisarts gaat is al langer onder de grens van 58 per 100.000 personen. Waarom is de epidemie nu pas voorbij?

Hoewel het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts ging al eerder zakte tot onder de epidemische drempel, bleef het aantal mensen waarbij griepvirus aangetoond werd opmerkelijk hoog. Behalve naar de gegevens van huisartsen kijken de onderzoekers ook naar de gegevens van ziekenhuizen, laboratoria en infectieradar. Ook daar uit bleek dat er nog veel griep voor kwam. Nu in al deze informatiebronnen een duidelijke afname van griep te zien is, is geconcludeerd dat de epidemie voorbij is. 

Kan er in de komende weken weer een nieuwe griepepidemie ontstaan?

Die kans lijkt klein. Griep komt in Nederland meestal voor in de wintermaanden, het wordt daarom ook wel een seizoensgriep genoemd. Ook andere luchtweginfecties komen vooral voor in herfst- en wintermaanden. Toch kan het gebeuren dat deze virussen ook op andere momenten veel voorkomen, zoals het RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus dat in de zomer van 2021 veel voorkwam.

Wat kan ik doen tegen de verspreiding van griep?

Nies en hoest in je elleboog in plaats van in je handen, maar pak nog liever een papieren zakdoek om in te niezen als dat kan. Was vaak je handen, dat helpt ook tegen de verspreiding van andere ziekteverwekkers. Lucht de ruimtes in je huis en overweeg of contact met kwetsbare familieleden of vrienden uitgesteld kan worden als je griepachtige klachten hebt.