Jaarlijks worden ongeveer 2,2 miljoen mensen uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. In 2016 en 2017 hebben 604 deelnemers een oude ontlastingstest gebruikt en ingestuurd en hebben daar geen uitslag van ontvangen. De deelnemers om wie het gaat zijn hierover geïnformeerd. Bij 35 deelnemers ging het om een ongunstige uitslag. Alle deelnemers met een ongunstige uitslag hebben inmiddels contact gehad met een arts over hun uitslag. De deelnemers met een gunstige, onbetrouwbare of onbeoordeelbare uitslag zijn in mei per brief geïnformeerd. Het IT-systeem voor de uitslagen is aangepast om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Deelnemers aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker ontvangen iedere twee jaar een uitnodiging met een nieuwe ontlastingstest. Een aantal mensen heeft na ontvangst van een nieuwe uitnodiging en test, alsnog de oude test gebruikt en opgestuurd. Deze ingestuurde testen zijn wel door het laboratorium geanalyseerd, maar de uitslag is niet naar de deelnemers verzonden. Het IT- systeem was er namelijk niet op ingericht dat mensen een oude test na meer dan twee jaar alsnog insturen. Dat is nu aangepast in het IT-systeem. Deelnemers ontvangen nu altijd een uitslag, ook als zij een oude test gebruiken. Ook worden de deelnemers in de uitnodigingsbrieven en op de website er voortaan op gewezen om de test op tijd terug te sturen in verband met de houdbaarheid van de test.

De vijf screeningsorganisaties die het bevolkingsonderzoek uitvoeren onder regie van het RIVM hebben het incident gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ( IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)). De screeningsorganisaties hebben een onderzoekcommissie ingesteld onder leiding van een externe voorzitter voor nader onderzoek.

Van de ongeveer 2,2 miljoen mensen die elk jaar voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker worden uitgenodigd, doet 73% mee. Daarvan krijgt 6% een ongunstige uitslag. Een groot deel van de mensen met een ongunstige uitslag laat vervolgonderzoek (coloscopie) doen. Van de mensen die vervolgonderzoek laten doen, heeft 43% poliepen en 8% darmkanker. Darmkanker ontwikkelt zich langzaam.

Meer informatie vindt u bij veelgestelde vragen.