Heeft u vragen over uw uitnodiging, de ontlastingstest, het onderzoek of andere praktische vragen? Neem dan contact op met Bevolkingsonderzoek Nederland, via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/contact.

Hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans dat iemand weer beter wordt. Als darmkanker al is uitgezaaid naar andere organen, overleeft maar 1 op de 10 patiënten de eerste vijf jaar. Bij een vroege opsporing van darmkanker overleven 9 op de 10 patiënten de eerste vijf jaar.

Het onderzoek is bedoeld om darmkanker op te sporen voordat er klachten ontstaan. Hoe eerder de ziekte wordt gevonden, hoe sneller de behandeling kan starten. En hoe groter de kans op genezing.

Uw gemeente geeft uw naam, adres en geboortedatum door aan de organisatie voor het bevolkingsonderzoek in uw regio. Deze persoonlijke gegevens mogen alleen gebruikt worden om u uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek.

Nee, als u last heeft van uw darmen kunt u juist beter niet het bevolkingsonderzoek afwachten. Heeft u darmklachten? Of maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Wacht dan niet op het bevolkingsonderzoek, maar neem contact op met uw huisarts.

De meeste mensen met darmkanker zijn 55 jaar of ouder. Tussen 55 en 75 jaar is de kans het grootst dat iemand darmkanker krijgt waaraan hij of zij overlijdt. In deze leeftijdscategorie kan het bevolkingsonderzoek de meeste 'winst' behalen, uitgedrukt in levensjaren.

Poliepen groeien langzaam. Als iemand van 75 jaar of ouder darmkanker krijgt, is de kans groot dat hij of zij aan iets anders overlijdt. Daarom is het minder zinvol om mensen boven de 75 te onderzoeken. Ook vormen het onderzoek en de behandeling voor mensen van deze leeftijd een zwaardere belasting dan voor jongere mensen. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd mensen boven de 75 jaar niet uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek.

Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is duurzaamheid van groot belang. Daarom ontvangt iedereen die voor het eerst uitgenodigd gaat worden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker 3 weken van tevoren een vooraankondiging. 

Als u de test niet wil ontvangen, dan kunt u dit aangeven. Op die manier kunnen we voorkomen dat er onnodig uitnodigingspakketten opgestuurd worden, en wordt verspilling tegengegaan. 

Vanaf 1 januari 2021 krijgen mensen die twee uitnodigingsronden niet gereageerd hebben, alleen een brief thuisgestuurd. Bij deze brief zit geen ontlastingstest of folder. De brief is een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. De mensen die dit willen kunnen zelf contact opnemen met Bevolkingsonderzoek Nederland om de test aan te vragen.

De verpakking moet aan diverse eisen voldoen. Zo moet de verpakking vocht- en luchtdicht zijn. Ook is een eis dat een minimale hoeveelheid materiaal gebruikt wordt. Een andere eis is dat personen die met het monster moeten werken, zoals de postbode, niet in aanraking kunnen komen met de inhoud van de test. Plastic bleek aan deze eisen te voldoen.