Het RIVM en Wageningen University starten vandaag aan het begin van de “Week van de Teek” een grootschalig onderzoek waarbij gekeken wordt of preventief antibioticagebruik na een tekenbeet de ziekte van Lyme kan voorkomen. Van de ruim 3400 teken die afgelopen jaar via Tekenradar.nl naar het RIVM zijn opgestuurd bleek ruim 20 procent besmet te zijn met de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Ongeveer drie procent van de mensen met een tekenbeet liep de ziekte van Lyme op.

Het is nog onduidelijk in hoeverre de voordelen van preventief antibioticagebruik – mogelijk minder ziekte van Lyme – zouden opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen en resistentie-ontwikkeling in de Nederlandse situatie. Daarom worden vanaf vandaag mensen die een tekenbeet registreren op Tekenradar.nl, uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Hierbij worden deelnemers ingedeeld in twee groepen. De ene groep wordt gevraagd om in overleg met de eigen huisarts
binnen drie dagen na het verwijderen van de teek éénmalig antibiotica in te nemen. De andere groep wordt gevraagd om juist geen antibiotica te nemen. Naar verwachting duurt het onderzoek 4 jaar.

Tekenradar.nl startte een jaar geleden met als doel te bepalen hoe vaak de ziekte van Lyme ontstaat na een tekenbeet. Met ruim 7000 geregistreerde tekenbeten en meer dan 3400 opgestuurde teken, groeide Tekenradar.nl uit tot het grootste onderzoek ter wereld naar het risico op Lyme na een tekenbeet. De grote deelname aan Tekenradar.nl maakt het mogelijk om het onderzoek nu uit te breiden en een antwoord te zoeken op de veel gestelde vraag of mensen na een tekenbeet preventief antibiotica voorgeschreven moeten krijgen.

Van de 2828 mensen die in 2012 een teek opgestuurd hebben via Tekenradar.nl en elke drie maanden een enquête invulden, meldde 2,7 procent dat bij hen de ziekte van Lyme is vastgesteld. Bij 80% van deze ziektegevallen bleef de ziekte van Lyme beperkt tot een rode of blauwachtige ringvormige uitslag of vlek rond de plaats van de tekenbeet, een ‘erythema migrans’. De rest ontwikkelde ook ernstiger symptomen. De ziekteverschijnselen ontstonden meestal (91%) binnen drie maanden.

Aangezien 22 procent van de opgestuurde teken besmet bleek met de Borrelia-bacterie, is de conclusie dat een beet met een besmette teek lang niet altijd de ziekte van Lyme tot gevolg heeft.

Inwoners van de provincie Drenthe meldden relatief de meeste tekenbeten, gevolgd door Groningen, Utrecht en Gelderland. In de provincie Utrecht werden relatief de meeste mensen ziek na een tekenbeet en in Flevoland de minste mensen. 

Locaties via Tekenradar.nl gemelde tekenbeten en aantal tekenbeten per provincie per 100.000 inwoners