Guus Velders

Prof. dr. ir. Guus Velders van het RIVM is benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Velders is senior wetenschappelijk onderzoeker luchtkwaliteit en klimaatverandering bij het RIVM. Sinds april 2017 is hij hoogleraar Luchtkwaliteit en Klimaatinteracties aan de Universiteit Utrecht.

De KHMW is het oudste “geleerde genootschap” in Nederland, opgericht in 1752. Het heeft een tweeledige structuur: enerzijds is er een groep in de wetenschap geïnteresseerde directeuren en anderzijds een groep hoogleraren. “Dit biedt mogelijkheden om met mensen op sleutelposities in gesprek te gaan over de aanpak van het klimaatprobleem. Ik ben daarom blij verrast door deze benoeming”, aldus Velders.

Samen met Amerikaanse onderzoekers toonde Velders de sterke klimaatwerking van fluorkoolwaterstoffen (HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)’s) aan. Op basis van dit onderzoek spraken wereldleiders in het klimaatakkoord van Kigali in 2016 af om het gebruik van HFK’s de komende decennia sterk terug te dringen. Hierdoor blijft de bijdrage van deze gassen aan klimaatverandering beperkt tot minder dan 0,1 graden Celsius in 2100, in vergelijking met maximaal 0,5 graden Celsius zonder het akkoord.

Invloedrijk

TIME heeft Guus Velders in 2017 uitgekozen tot één van de honderd invloedrijkste personen ter wereld. Ook selecteerde het toonaangevende wetenschappelijke blad Nature Velders als één van de tien meest invloedrijke wetenschappers in 2016.