Voortaan krijgen alle kinderen die geboren zijn op of na 1 augustus 2011 een inenting tegen hepatitis B aangeboden. De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) volgt daarmee het advies op van de Gezondheidsraad om de inenting op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)). Hepatitis B is een ernstige leverziekte die veroorzaakt wordt door een virus.

Op dit moment krijgen kinderen die een verhoogd risico hebben op hepatitis B deze inenting al. Dit zijn kinderen van een moeder met een chronische hepatitis B-infectie, kinderen van wie tenminste één ouder afkomstig is uit een land waar hepatitis B vaak voorkomt en kinderen met het syndroom van Down.
Ook buiten het Rijksvaccinatieprogramma laten al veel mensen zich inenten die risico lopen op een hepatitis B-infectie. Zo kunnen werknemers uit de gezondheidszorg en reizigers naar landen waar veel hepatitis B voorkomt zich laten inenten. Ook mensen die in seksuele relaties risico lopen, zoals homomannen, prostitueés en drugsgebruikers krijgen een inenting aangeboden. 

Toch is vaccinatie van kinderen en volwassenen met verhoogd risico niet voldoende om de ziekte hepatitis B in Nederland goed te bestrijden. Er komen hepatitis B-infecties voor buiten deze risicogroepen. Ook zonder risicogedrag kan je dus ergens in het leven risico op een besmetting lopen. Bijvoorbeeld via werk, reizen of een seksuele relatie met iemand die uit een land komt waar veel hepatits B voorkomt. Ook al is de kans om hepatitis B op te lopen relatief  klein de gevolgen van de ziekte zijn groot.

Vaccinatie is een effectieve bescherming tegen hepatitis B. Er is een veilig vaccin beschikbaar waarmee zonder veel extra belasting meer ziekte kan worden voorkomen. Daarom heeft de minister algemene vaccinatie van alle kinderen opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden krijgen kinderen een combinatievaccin DKTP difterie kinkhoest tetanus polio (difterie kinkhoest tetanus polio)-Hib haemophilus influenzae type b (haemophilus influenzae type b)-HepB hepatitis B (hepatitis B) aangeboden. Dit vaccin wordt al vanaf januari 2006 in het Rijksvaccinatieprogramma gebruikt bij de inenting van kinderen met verhoogd risico.

Nederland volgt nu met de invoering van de algemene hepatitis B-inenting het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) uit 1992 op. In de meeste (ook Europese) landen zit de vaccinatie al veel langer in het vaccinatieprogramma.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.