De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken is onlangs gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde ( KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)).

De richtlijn is mede geautoriseerd door de Werkgroep Infectie Preventie ( WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)) en daarom publiceert de WIP de richtlijn ook op haar website bij ‘overige settings’. De richtlijn betreft een herziening van de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk. De WIP heeft met de publicatie van de KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)-richtlijn het eigenaarschap van de richtlijn overgedragen aan de KNMT, de WIP-richtlijn is daarmee komen te vervallen. Zie voor verdere berichtgeving ook de website van de KNMT. Voor alle vragen over de richtlijn verwijzen we u graag door naar de KNMT.