De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken is onlangs gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMTKoninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

De richtlijn is mede geautoriseerd door de Werkgroep Infectie Preventie (WIPWerkgroep Infectiepreventie) en daarom publiceert de WIP de richtlijn ook op haar website bij ‘overige settings’. De richtlijn betreft een herziening van de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk. De WIP heeft met de publicatie van de KNMTKoninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde-richtlijn het eigenaarschap van de richtlijn overgedragen aan de KNMT, de WIP-richtlijn is daarmee komen te vervallen. Zie voor verdere berichtgeving ook de website van de KNMT. Voor alle vragen over de richtlijn verwijzen we u graag door naar de KNMT.