Op zaterdag 8 juli 2023 wordt de luchtkwaliteit “slecht” in delen van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland vanwege smog door ozon.  Ook andere delen van Nederland kunnen te maken krijgen met smog door ozon. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben. Het RIVM adviseert hen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Neem bij klachten contact op met uw huisarts of de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Ozonverwachting voor de komende dagen

Het RIVM verwacht dat de ozonconcentraties zondag lager zullen zijn omdat de wind dan naar het zuidwesten draait en de kans op neerslag toeneemt. Op zondag 9 juli en de dagen daarna verwacht het RIVM geen smog.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (en veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa is voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU European Union (European Union )-informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen. Het RIVM geeft dan een waarschuwing. De luchtkwaliteit is dan "slecht" volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht ("zeer slecht" volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex). Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.

Meer informatie 

  • Actuele smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl en NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711.
  • Op https://www.rivm.nl/lucht/overschrijdingen zijn de maximum uur- en 8-uursconcentraties te bekijken, die de meetstations van het Landelijk Meetneet Luchtkwaliteit de afgelopen dagen hebben gemeten.
  • Meer informatie over smog staat op www.rivm.nl/lucht.
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds