In de afgelopen week, van 28 april tot en met 4 mei, werden er 8% minder nieuwe mensen met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Het aantal mensen dat op de IC intensive care (intensive care) met COVID-19 is opgenomen is ongeveer gelijk gebleven.* De bezetting en de druk op de zorg blijft onverminderd hoog.

Tijdens de eerste golf (maart t/m juni 2020), en de tweede golf (juli 2020 t/m januari 2021) van de epidemie, werden vooral ouderen in het ziekenhuis opgenomen. Met de komst van de Britse variant zien we dat het aantal besmettelijke personen toeneemt en er meer jongere mensen met COVID-19 in het ziekenhuis of op de IC intensive care (intensive care) worden opgenomen dan tijdens de eerste en tweede golf. De stijging in aantal in het ziekenhuis opgenomen personen met COVID-19 is het grootst in de leeftijdsgroepen 0-39 jaar en 40-59 jaar. Het is en blijft belangrijk dat iedereen zich aan de basismaatregelen houdt.

Het aantal besmettelijke personen is verder gestegen naar bijna 188.000 personen.
*bron: Stichting NICE

Ziekenhuisopnames en leeftijd opgenomen patiënten

Afgelopen week zijn 1.633 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld, dit is minder (-8%) dan in de week ervoor toen 1.774 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen. In de afgelopen week werden er in totaal 377 nieuwe opnames op de IC’s gemeld, nagenoeg gelijk aan de week ervoor toen er 379 mensen met COVID-19 op de IC werden opgenomen.

We zien in de derde golf (februari 2021 t/m nu) een sterke toename van het aantal mensen uit jongere leeftijdsgroepen die met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC worden opgenomen. Vergeleken met de start van de derde golf (eerste week van februari) is de stijging in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames het sterkst in de leeftijdsgroepen 40 tot en met 59 jaar (+109%), 0 tot en met 39 jaar (+75%) en 60 tot en met 79 jaar (+50%) (figuur 1A). De effecten van vaccinatie zijn duidelijk zichtbaar in de leeftijdsgroep vanaf 80 jaar, daar zien we een sterke daling (-60%). Vergeleken met de eerste week van februari zien we ook in de IC opnames een sterke stijging in de leeftijdsgroepen 40 tot en met 59 jaar (+146%) en 60 tot en met 79 jaar (+107%). In de leeftijdsgroep 80+ zien we een afname (-17%). In de leeftijdsgroep 0 tot en met 39 jaar is  het aantal IC opnames laag gebleven. (figuur 1B).

Figuur 1A. Aantal ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep per week (bron: Stichting NICE).

Figuur 1B. Aantal nieuwe IC intensive care (intensive care) opnames per leeftijdsgroep per week (bron: Stichting NICE).

Besmettelijke personen

Het aantal besmettelijke personen, dat zijn mensen die besmet zijn met het virus en die in de fase van de infectie zijn dat zij anderen kunnen besmetten, is gestegen van 181.000 op 19 april naar bijna 188.000 op 26 april. Het is dus nog steeds erg belangrijk je te houden aan de basismaatregelen.

Figuur 2. Het geschatte aantal besmettelijke personen in Nederland van 1 augustus 2020 tot 19 april 2021. De paarse onzekerheidsmarge geeft aan hoeveel hoger of lager het precieze aantal kan zijn.

Positieve coronatesten

De afgelopen kalenderweek lieten 410.855 mensen zich testen. Dat is 16% minder dan de week ervoor. Het aantal testen lijkt beïnvloed te zijn door de start van de meivakanties. Vooral het aantal geteste personen <18 jaar was verlaagd. Het percentage positief geteste personen is in de afgelopen week gestegen van 10,6% in de week van 21 tot en met 27 april naar 11,7% in de afgelopen week. Het aantal nieuwe meldingen van positief geteste personen was 52.087 (-6%).  

In de afgelopen kalenderweek kregen 299 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. Het aantal meldingen van het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners daalde in vrijwel leeftijdsgroepen (figuur 1). In de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder was de daling in het aantal meldingen het grootst (-21%) in vergelijking met de week ervoor.

Reproductiegetallen

Het reproductiegetal van 19 april, op basis van meldingen van positieve testen, is met 0,94 (ondergrens 0,92 – bovengrens 0,96) in het geheel onder de 1.

Het reproductiegetal voor ziekenhuisopnames was op 15 april 1,00 (ondergrens 0,88 – bovengrens 1,14), nagenoeg onveranderd ten opzichte van de week ervoor. Het reproductiegetal op basis van IC intensive care (intensive care) opnames lag op diezelfde datum op 0,99 (ondergrens 0,72 – bovengrens 1,29), iets lager dan de week ervoor. Bij de berekening van deze twee reproductiegetallen zijn door de kleinere aantallen de onzekerheden groter.

Versoepelen? Houd je aan de maatregelen, ook na een negatieve (zelf-)test of na vaccinatie

Als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt, ook als je net een negatieve testuitslag hebt gehad of gevaccineerd bent, worden er minder mensen besmet. Door vaccinaties en vasthouden van basismaatregelen worden  er minder mensen besmet en worden er minder mensen in het ziekenhuis  opgenomen. Houd 1,5 meter afstand tot anderen, blijf thuis als je klachten hebt, laat je testen en was regelmatig je handen. Als je (milde) klachten hebt, maak dan zo snel mogelijk een afspraak voor een test bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Heb je een positieve uitslag bij de zelftest? Blijf thuis in isolatie, laat je huisgenoten in quarantaine gaan en neem contact op met de GGD. Zó kunnen we verspreiding van het coronavirus stoppen.