In het zojuist verschenen nummer van het Infectieziekten Bulletin aandacht voor onder meer de volgende onderwerpen: Resultaten van afgerond Q-koortsonderzoek in Nederland tot nu toe, harddruggebruikers vanaf 2012 geen risicogroep meer voor het vaccinatieprogramma heptatitis B-risicogroepen, en bofuitbraak onder gevaccineerden: wat kunnen we in de toekomst verwachten?

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar Q-koorts in Nederland. In dit Infectieziekten Bulletin wordt verslag gedaan van de resultaten daarvan en wat we voor de toekomst kunnen verwachten.

Aandacht voor het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen is er in twee bijdragen. De beleidswijziging dat hartdruggebruikers vanaf 2012 geen risicogroep meer vormen wordt toegelicht vanuit het RIVM. Het Trimbos instituut geeft een overzicht van de organisatie en uitvoering van het programma in de verslavingszorg in 2011.

Daarnaast zijn er uitbraakbeschrijven van een onopgehelderd cluster acute hepatits B en de worden de ethische aspecten van een shigelloseuitbraak na terugkomst vakantie besproken in een nieuwe ethische casus.
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid Holland Zuid beschrijft in een artikel de ervaringen met het opzetten van een syndroomsurveillancesysteem voor een influenza-achtig ziektebeeld tijdens de pandemie van 2009. 

U kunt zich aanmelden voor de e-mailattendering van het Infectieziekten Bulletin.