Het Infectieziekten Bulletin van oktober is het jaarlijkse themanummer. Dit jaar is gekozen voor het thema vaccinaties. De bijdragen in dit bulletin zijn onderverdeeld in Rijksvaccinatieprogramma en Vaccinaties voor risicogroepen.

Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) beschermt sinds 1957 kinderen in Nederland tegen ernstige infectieziekten. Een groot deel van de bijdragen in dit nummer heeft dan ook betrekking op ziekten die in het RVP zijn opgenomen. Naast een overzichtsartikel over de pijlers van het Rijksvaccinatieprogramma, is er veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.

De verheffing van kinkhoest laat zien dat er ook bij ziekten die al lange tijd deel uitmaken van het RVP aanpassingen in de vaccinatiestrategie nodig kunnen zijn. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van cocooning, het beschermen van jonge, nog ongevaccineerde zuigelingen door het vaccineren van hun ouders of verzorgers. Ook komen effectiviteit en bijwerkingen van het kinkhoestvaccin aan bod. Bof, een andere ziekte waar al geruime tijd tegen gevaccineerd wordt, steekt de laatste jaren de kop op onder studenten, de mogelijke oorzaken hiervan worden belicht. Daarnaast komt uiteraard de recent ingevoerde vaccinatie tegen HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) aan bod. Tot slot wordt -met het oog op verdere uitbreiding van het RVP- ingegaan op de het aantal prikken dat tijdens één consult kan worden toegediend, de mogelijkheid om vaccins te combineren, en op de mogelijkheid om het aantal vaccinaties tegen een ziekte (in dit geval pneumokokken) juist te verminderen.

Vaccinatie van risicogroepen

In het tweede deel van dit themanummer aandacht voor de vaccinatie van risicogroepen als werknemers, ouderen, chronisch zieken en zwangeren. Waarom is het belangrijk zorgpersoneel te vaccineren en welke belangen spelen een rol, hoe staan zwangeren tegenover vaccinatie, en kunnen ‘reizigersziekten’ als hepatitis A voet aan de grond krijgen in Nederland? Hoe we de boodschap communiceren is daarbij zeker van belang.

 

Naar inhoudsopgave Themanummer