Het jaarlijkse themanummer van het Infectieziekten Bulletin is verschenen. Dit jaar is gekozen voor het thema Hygiëne.


Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen die ervoor zorgen dat mensen en dieren gezond blijven, door ziekteverwekkers uit de buurt te houden. Maar hygiëne en infectiepreventie gaat ook over bewustzijn. In het themanummer komen veel aspecten aan de orde. Onderzoek naar protocollen, beschrijvingen van uitbraken, lessen uit de praktijk, voorlichting; het is allemaal onderdeel van hygiene en infectiepreventie.

De redactie wenst u veel leesplezier.