autoverkeer in de stad

Om al in 2030 de aangescherpte WHO World Health Organization (World Health Organization)-advieswaarden voor luchtkwaliteit te kunnen halen, zijn ingrijpende extra maatregelen nodig. Deze maatregelen moeten dan niet alleen in Nederland, maar in heel Europa gelden. Dat blijkt uit een inventarisatie van het RIVM. Het is onzeker of de maatregelen nog op tijd genomen kunnen worden.

Maatregelen in alle sectoren

Om de aangescherpte WHO World Health Organization (World Health Organization)-advieswaarden voor luchtkwaliteit te kunnen halen, zouden in alle sectoren vergaande maatregelen nodig zijn. De meeste impact heeft het terugdringen van het verkeer door in de grote steden alleen nog elektrisch rijden toe te staan. Ook zou een halvering van de uitstoot van de industrie, reductie van de veestapel en een verbod op houtstook nodig zijn.

Haalbaarheid onzeker

Het is onzeker of de genoemde maatregelen voor 2030 haalbaar zijn. Zo kunnen de kosten van sommige maatregelen erg hoog zijn of kan blijken dat ze moeilijk te handhaven zijn. Ook kan een tekort aan vakmensen het moeilijk maken om maatregelen binnen 8 jaar uit te voeren. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft interim-waarden voorgesteld. Deze waarden kunnen een tussenstap zijn voor die plaatsen waar de nieuwe advieswaarden niet voor 2030 haalbaar zijn. Vrijwel alle interim-waarden lijken in Nederland wel in 2030 haalbaar te zijn.   

Gezondheidswinst 

In het Schone Lucht Akkoord (SLA) is afgesproken in 2030 te voldoen aan de WHO- advieswaarden voor stikstofoxiden en fijnstof uit 2005. De WHO scherpte deze advieswaarden in september 2021 echter aan, op basis van betere gegevens over de schadelijkheid van luchtvervuiling op lagere niveaus. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM gevraagd te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om deze aangescherpte advieswaarden in 2030 te halen.  

Uit dit onderzoek blijkt dat de voorgenomen maatregelen in het SLA niet genoeg zijn om dat doel al in 2030 te bereiken. Met de maatregelen die het RIVM in deze inventarisatie beschrijft kan een flinke gezondheidswinst worden bereikt. De gemiddelde levensverwachting stijgt met 1-2 maanden extra ten opzichte van de voorgenomen SLA-maatregelen.