Het RIVM heeft instrumenten ontwikkeld voor het schatten van vermeden CO2-uitstoot en vermeden grondstofgebruik. Inkopers en opdrachtgevers gebruiken de instrumenten om het inkoopbeleid steeds verder aan te scherpen. Deze schattingen van de milieuwinst helpen daarnaast bij het vergroten van draagvlak voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

De instrumenten zijn beschikbaar via de website van PIANOo, expertisecentrum aanbesteden. De instrumenten zijn gemaakt voor de productgroepen ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie), bedrijfskleding, transport en energie. In 2022 zijn de tools transport en energie geüpdate en uitgebreid met milieueffecten van zonnepanelen.

Markten verduurzamen

Met een gezamenlijk inkoopvolume van 85 miljard euro heeft de overheid een krachtig instrument om de eigen CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-uitstoot te minimaliseren én markten te verduurzamen. Het RIVM berekende eerder dat met de overheidsinkoop over 2015 en 2016 in acht productcategorieën een CO2-besparing van circa 5 megaton over de totale looptijd van de contracten wordt gerealiseerd.

De nieuwe instrumenten zijn gebruikt bij de effectbepaling van de impuls Klimaatneutraal en Circulair Inkopen en bij het kwantificeren van effect van de MVOI-Monitor. De tools kunnen naast effectmonitoring worden gebruikt om potentiële milieu- en sociale winst te kwantificeren bij het opstellen van een aanbestedingstekst. De tools zijn niet bedoeld om inschrijvingen bij een aanbesteding te vergelijken. 

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

 

De rekentools zijn gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaat neutrale en circulaire economie.