Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Het RIVM heeft instrumenten ontwikkeld voor het schatten van vermeden CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-uitstoot en vermeden grondstofgebruik. Inkoopprofessionals van overheden gebruiken de instrumenten om het inkoopbeleid steeds verder aan te scherpen. Ook helpen de schattingen voor het vergroten van draagvlak voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

De instrumenten zijn beschikbaar via de website van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden . De instrumenten zijn toepasbaar op de productgroepen ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie ), bedrijfskleding, transport en energie.

Markten verduurzamen

Met een gezamenlijk inkoopvolume van 73 miljard euro heeft de overheid een krachtig instrument om de eigen CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-uitstoot te minimaliseren én markten te verduurzamen. Het RIVM berekende eerder dat met de overheidsinkoop over 2015 en 2016 in acht productcategorieën een CO2-besparing van circa 5 megaton over de totale looptijd van de contracten wordt gerealiseerd.

De nieuwe instrumenten zijn gebruikt bij de effectbepaling van de impuls Klimaatneutraal en Circulair Inkopen  2018 en zullen in 2019 worden doorontwikkeld. De tool voor transport is ondertussen ook geïmplementeerd in de Zelf Evaluatie Tool (MVIZET) van PIANOo. De tools zijn niet bedoeld om inschrijvingen bij een aanbesteding te vergelijken. 

De rekentools zijn gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaat neutrale en circulaire economie.