Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen)) is een instrument dat opdrachtgevers en inkopers kunnen gebruiken om de markt te stimuleren om te verduurzamen. Dit kan bijvoorbeeld door eisen of gunningscriteria op te nemen in de aanbesteding. Het RIVM publiceert over het meten van effecten van MVOI met de tweejaarlijkse MVOI-monitor, methodedocumenten en tools.

Monitor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en inkopen

Het RIVM monitort elke 2 jaar de inzet en het effect van maatschappelijk verantwoord inkopen. Tussen 2015 en 2020 zijn overheden steeds milieubewuster en socialer gaan inkopen, zie onderstaande rapporten.

Methodedocumenten effectmeting door marktprikkels

Het RIVM heeft mehodedocumenten opgesteld om het effect van MVOI Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen) te kunnen meten.