Nederlandse stakeholders hebben verschillende meningen over een Europees registratiesysteem voor consumentenproducten met nanomaterialen. Dit blijkt uit een inventarisatie van het RIVM onder beleidsmedewerkers van enkele ministeries, brancheverenigingen van de industrie en non-gouvernementele organisaties. De resultaten van deze inventarisatie kunnen van belang zijn indien daadwerkelijk wordt overgegaan tot de ontwikkeling van een dergelijk Europees registratiesysteem.

Er is momenteel nog steeds teveel onduidelijkheid aan welke consumentenproducten nanomaterialen zijn toegevoegd. Het is echter wel van belang om te weten of producten nanomaterialen bevatten. Als bekend is of een product nanomaterialen bevat dan kan ook een goede beoordeling van de veiligheid van de producten plaatsvinden. Er zijn daarom ideeën ontwikkeld om tot een Europees registratiesysteem van dergelijke producten te komen.

Doelen

Uit de inventarisatie werd duidelijk dat voor stakeholders het beoogde doel is van een registratiesysteem niet eenduidig was en dat ze vooral vragen hebben over de mate waarin de bestaande regelgeving toereikend is. De doelen voor registratie zijn transparantie naar de consument en traceerbaarheid van het nanomateriaal in de keten.

Alternatieven

Er zijn ook alternatieven voorgesteld om deze doelen te bereiken. Een alternatief voor de transparantie naar de consument is het etiketteren van producten. Traceerbaarheid in de productieketen zou de industrie ook zelf kunnen organiseren op voorwaarde dat indien nodig, de vereiste informatie snel beschikbaar kan komen.