In  oktober 2019 begonnen boeren en omwonenden en de gemeente Venray met het meten van fijnstof, ammoniak en stikstofdioxide. Met als doel om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in hun gemeente. Op woensdag 28 oktober zijn de laatste meetbuisjes verwijderd. Hiermee eindigde de meetperiode die een jaar geduurd heeft. Nu is het tijd om de meetresultaten te gaan beoordelen. Dit doet het Samen Meten team van het RIVM. Rond maart 2021 worden de onderzoeksresultaten besproken met alle deelnemers. Zij bepalen uiteindelijk zelf wat ze met de onderzoeksresultaten doen. De onderzoeksresultaten worden aan het eind van het project gedeeld op de website www.rivm.nl/boeren-en-buren.

 Het project Boeren en Buren heeft als doel om in Venray inzicht te krijgen in de concentraties van luchtvervuilende stoffen. Ook onderzoekt het RIVM in hoeverre het gezamenlijk meten van de luchtkwaliteit en ervaren geurhinder het vertrouwen tussen boeren, omwonenden en de gemeente vergroot.

Boeren en Buren: samen meten

Video over het project Boeren en Buren. Samen meten van luchtkwaliteit tussen boeren en omwonenden in de gemeente Venray.
Sprekers:
Harry van Asten deelnemer uit Venray
Marita Voogt Projectleider Boeren en Buren, Rivm

Peter Janssen veehouder en deelnemer uit Venray

Jan Jenneskens Wethouder gemeente Venray