In 2008 ontving het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))) 39.381 informatieverzoeken over 52.695 blootstellingen aan giftige stoffen. Uit het jaaroverzicht blijkt dat het aantal meldingen over vergiftigingen met vrij verkrijgbare pijnstillers, zoals paracetamol, wederom verder is toegenomen, ondanks de media-aandacht voor dit onderwerp in 2007. Het NVIC adviseert artsen en hulpverleners bij acute vergiftigingen, zowel telefonisch, als via de website vergiftigingen.info.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.