Het RIVM verwacht vandaag en morgen matige smog door ozon. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg /m3 kubieke meter (kubieke meter) (microgram per kubieke meter) wordt vermoedelijk aan het einde van de middag of in het begin van de avond in midden en zuid Nederland overschreden. Waarschijnlijk blijven de concentraties wel onder de drempel van ernstige smog door ozon van 240 µg /m3. Het RIVM adviseert om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Vooral kinderen en mensen met ziekten aan de luchtwegen kunnen hinder ondervinden, indien er klachten optreden kunt u het beste zoveel mogelijk binnen blijven. Voor woensdag wordt onstabieler weer verwacht, waarschijnlijk is de kans op matige smog door ozon dan kleiner.

Gezondheidseffecten en risicogroepen

Smog door ozon kan vooral bij kinderen, mensen met gevoelige luchtwegen en mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht tot gezondheidsklachten leiden. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.
Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.


Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

 

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen


Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen.

 

Meer informatie


Informatie over actuele en verwachte smogniveaus, maatregelen en gezondheidseffecten:

 

De smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.