Het RIVM verwacht dat er ook op donderdag 26 juli en vrijdag 27 juli matige smog door ozon zal zijn. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg/m3 kubieke meter (kubieke meter) (microgram per kubieke meter) wordt vermoedelijk in de middag of aan het begin van de avond overschreden.

Op donderdag is de grootste kans op overschrijding in het zuiden van Nederland. Op vrijdag is er op meer plaatsen in Nederland kans op matige smog, waarbij het zwaartepunt in het oosten lijkt te liggen. Waarschijnlijk blijven de concentraties wel onder de drempel van ernstige smog door ozon van 240 µg /m3 kubieke meter (kubieke meter). Het is echter niet uitgesloten dat ook deze drempel lokaal wordt overschreden. Vanaf zaterdag lijkt de kans op smog door ozon grotendeels voorbij.

Gezondheidseffecten en risicogroepen

Smog door ozon kan tot gezondheidsklachten leiden, vooral bij mensen met gevoelige luchtwegen, mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon en kinderen. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.
Door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven kunnen mensen voorkomen dat ze klachten krijgen of deze verminderen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van het RIVM tel. 030 274 2840

Modelverwachting van smog door ozon voor 26 juli 20

Provincie

Hoogste uurgemiddelde in µg/m3

Provincie

Hoogste uurgemiddelde in µg/m3

Groningen

140

Utrecht

170

 Friesland

145

 Noord-Holland

165

 Drente

145

 Zuid-Holland

190

 Overijssel

150

 Zeeland

185

 Flevoland

155

 Noord-Brabant

198

 Gelderland

170

 Limburg

204

Meer informatie zie: http://www.lml.rivm.nl/data/verwachting/ozon.html

De Smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.

Maximale ozonconcentraties

Op woensdag 25 juli zijn op de volgende stations overschrijdingen van de informatiedrempel voor ozon (180 µg/m3 (microgram per kubieke meter)) waargenomen:

Maximale ozonconcentraties van woensdag 25 juli 2012

Provincie

Plaats

Hoogste uurgemiddelde

Begin

Duur

Limburg

Posterholt

187 µg/m3

15:00

1 uur

Limburg

Posterholt

191 µg/m3

19:00

2 uur

Limburg

Wijnandsrade

186 µg/m3

17:00

2 uur

Limburg

Heerlen

184 µg/m3

15:00

1 uur

Limburg

Heerlen

190 µg/m3

17:00

2 uur

Limburg

Heerlen

190 µg/m3

20:00

1 uur

Noord-Brabant

Budel

212 µg/m3

16:00

5 uur

Noord-Brabant

Biest-Houtakker

197 µg/m3

16:00

4 uur

Noord-Brabant

Breda

200 µg/m3

15:00

5 uur

Noord-Brabant
Veldhoven

195 µg/m3

16:00

4 uur

Een enkel station komt twee keer in de lijst voor. Dit komt omdat de overschrijding worden gezien als twee individuele gevallen. In de tussenliggende periode was er geen matige smog.

Voor gezondheidseffecten wordt er gekeken naar het maximale 8-uursgemiddelde van de dag. Dit gemiddelde mag 25 dagen per jaar boven 120 µg/m3 liggen. In het onderstaande overzicht is per provincie het station met de hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie van 25 juli 2012 gegeven.

Station per provincie met het hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie van 25 juli 2012

Provincie

Plaats

Hoogste 8-uurgemiddelde

Groningen

Groningen

128 µg/m3

Friesland

Balk

128 µg/m3

Drenthe

Valthermond

136 µg/m3

Overijssel

Hellendoorn

148 µg/m3

Flevoland

Biddinghuizen

130 µg/m3

Gelderland

Wekerom

164 µg/m3

Utrecht

Cabauw

152 µg/m3

Noord-Holland

Amsterdam

152 µg/m3

Zuid-Holland

Dordrecht

166 µg/m3

Zeeland

Philippine

130 µg/m3

Noord-Brabant

Budel

185 µg/m3

Limburg

Heerlen

181 µg/m3